Sytykkeitä liikkumiseen

Luonnossa liikkuminen luo hyvinvointia

Luonnossa liikkumisen ja pelkästään oleilun tiedetään elvyttävän ja rauhoittavan mieltä. Tiedetään, että luonnon helmassa stressi lievittyy, mieliala kohenee ja sosiaalinen hyvinvointi lisääntyy.

Vaikka aina ei pääsisi liikkumaan luontoon, jo luontokuvien ja äänten kuuleminen voi lievittää kipua ja kohentaa mielialaa.

Luonto tarjoaa siis monenlaisia mahdollisuuksia niin fyysisen hyvinvoinnin kuin mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Jo pienetkin hetket luonnossa, puistoissa tai viheralueilla auttavat.

  • Pohdi hetken onko sinun mahdollista päästä luonnon helmaan säännöllisesti?
  • Pystyttekö yhdessä apua tarvitsevan läheisen kanssa lähtemään ulos?
  • Tutustu luontosivustoon www.luontosivusto.fi
  • Mieli ry:n tietoisen läsnäolon metsäkävely
  • Luonnossa liikkumisen ohessa voi osallistua kevätseurantaan.
  • Kansallispuistoista löytyy esteettömiä ja helppokulkuisia reittejä. Metsähallitus ylläpitää kymmeniä reittejä, jotka soveltuvat myös apuvälineillä liikkuville tai helppoja reittejä hakeville www.luontoon.fi/esteeton.

Liikkumista kotoa käsin

Aina ei tarvitse lähteä ryhmään tai kuntosalille liikkuakseen. Ikäinstituutin sivuilta löytyy jumppavideoita kotona toteutettavaksi: www.voitas.fi >Jumppavideot

Kannattaa tutustua myös tuolijumpan, aamujumpan ja vaikkapa rappujumpan ohjeisiin, jota löytyvät myös Ikäinstituutin sivuilta.

Liikkumisen iloa yhdessä apua tarvitsevan läheisen kanssa

Liikkuminen voi vaikeutua sairauden, vamman tai ikääntymisen takia. Tekemisen vaikeutuminen voi vähentää yrittämistä, jolloin toimintakyky alenee entisestään.

Omainen hoitajana -sarjan oppaassa Liikkumalla parempaa vointia  käydään läpi liikunnan merkitystä hyvinvoinnille, erilaisia liikunnan mahdollisuuksia arjen keskellä sekä siirtymisissä avustamiseen liittyviä tekniikoita ja apuvälineitä.

Kannustammekin sekä omaishoitajaa että apua tarvitsevaa läheistä olemaan liikkeellä useita kertoja päivässä. Liikkumisen tueksi on tarjolla apuvälineitä ja varusteita. Opas on tehty tilanteisiin, joissa apua tarvitseva läheinen on aikuinen.

Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminta lisää osallistumisen mahdollisuuksia vaikeasti vammaisille lapsille ja aikuisille, jotka tarvitsevat toimintavälineen ja toisen ihmisen apua voidakseen osallistua ja liikkua. Lue lisää www.tukiliitto.fi > Malike.

Paluu kampanjasivulle.