Suomen omaishoidon verkostoon kolme uutta jäsenjärjestöä

Suomen omaishoidon verkosto on saanut alkuvuoden aikana kolme uutta jäsenjärjestöä, kun ADHD-liitto, Epilepsialiitto ja Perhehoitoliitto tulivat mukaan toimintaan.

Suomen omaishoidon verkosto on vuonna 2005 perustettu Omaishoitajaliiton koordinoima avoin yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on yhteistyötä vahvistamalla vaikuttaa omaishoidon kehittämiseksi ja omaishoitoperheiden aseman parantamiseksi.

 

ADHD-liiton logoADHD-liiton toiminnanjohtaja Nina Hovén-Korpela kertoo, että verkoston jäsenyys kiinnosti, koska monissa liiton edustamissaan perheissä on omaishoitotilanne. Hän katsoo, että pienen liiton vaikuttavuus kasvaa verkostoitumalla.

Toiminnanjohtaja odottaa verkoston jäsenyydeltä ideoiden ja ajatusten vaihtoa.

”Verkostoitumalla saamme oikeaa tietoa eteenpäin, kuulemme ajankohtaisista asioista ja pystymme vaikuttamaan positiivisesti omaishoitajien asioihin”, Hovén-Korpela kertoo.

ADHD on kehityksellinen neuropsykiatrinen oirekuva. Ydinoireet ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus.

 

Epilepsialiiton logoEpilepsialiiton toiminnanjohtaja Virpi Tarkiainen kertoo, että potilasjärjestönä Epilepsialiitto on kiinnostunut seuraamaan ja ottamana kantaa omaishoitoon liittyviin asioihin.

”Useat epilepsiaa sairastavien lasten vanhemmat ja epilepsiaa sairastavien aikuisten läheiset toimivat omaishoitajana, joten omaishoidon kysymykset ovat meille tärkeitä”, Tarkiainen kertoo.

Epilepsialiitto toimii epilepsiaa sairastavien ihmisten tasa-arvoisen ja omaehtoisen elämän puolesta. Liitto edistää epilepsiaa sairastavien ihmisten ja heidän läheistensä arjessa pärjäämistä ja voimaantumista.

 

Perhehoitoliiton logoPerhehoitoliiton kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen kertoo, että liitto odottaa verkoston jäsenyydeltä yhteisen tiedon ja ymmärryksen lisäämistä omaishoidosta.

”Odotamme muilta oppimista ja toki myös mahdollisuutta kertoa omista kokemuksista perhehoidosta omaishoitoperheiden tukena”, Kuukkanen sanoo.

Perhehoitoliitto tekee työtä, jotta toimeksiantosuhteisilla perhehoitajilla olisi edellytykset toimia tehtävässään. Liitto tekee myös kiinteää yhteistyötä kuntien kanssa perhehoidon kehittämiseksi. Perhehoito on yksi tapa järjestää omaishoitajan vapaiden aikainen hoito.

 

Suomen omaishoidon verkostossa on nyt jäseninä 23 valtakunnallista järjestöä, säätiötä ja tutkimuslaitosta.

”On hienoa, että verkosto laajenee ja uudet jäsenet tuovat omaa osaamistaan ja näkökulmaansa yhteiseen tekemiseen”, verkoston koordinaattori Pilvi Nummelin iloitsee.

 

Julkaistu 5.6.2020