Suomen omaishoidon verkosto ja STEA keskustelivat järjestöjen tulevaisuudesta

Suomen omaishoidon verkosto sai mahdollisuuden kutsua Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) kylään keskustelemaan sote-järjestöjen tulevaisuudesta. Yhteinen tilaisuus järjestettiin 30.5.2018 Omaishoitajaliitossa ja paikalla oli toistakymmentä edustajaa verkoston jäsenjärjestöistä.

Tilaisuudessa keskusteltiin tulevaisuuden mahdollisuuksista ja haasteista sekä siitä, miten järjestöjen toiminta tulee muuttumaan jatkossa. Erityisesti järjestöjen toimiminen julkisten palveluiden rajapinnalla puhutti. Suomen omaishoidon verkoston jäsenet toivat esiin, että järjestöt tekevät tärkeää työtä ja niiden perustehtävä on turvattava jatkossakin. Yhteistyö koettiin arvokkaaksi, vaikka jokaisella järjestöllä onkin oma ainutlaatuinen paikkansa ihmisten tarpeiden mukaisten palveluiden tuottajana.

Väestön ikääntyminen ja lisääntyvä kotona asuminen nähtiin asioina, jotka lisäävät tarvetta järjestölähtöiselle toiminnalle. Järjestöjen onkin aktiivisesti kehitettävä uusia toiminnan muotoja. Järjestöt toivoivat kuitenkin maltillista suhtautumista digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen, jotta toiset käyttäjät eivät putoaisi palveluiden ulottumattomiin.

Suomen omaishoidon verkosto kiittää STEAa keskustelusta!

STEA uudistaa avustusstrategiansa vuoden 2018 aikana ja jalkautuu siksi kevään aikana järjestöjen pariin keskustelemaan siitä, miten järjestöt voivat vastata yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin.