STM: Valinnanvapauslain luonnos on julkaistu

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) uutinen 1.2.2018

Valinnanvapauslain luonnokseen on tehty muutokset, joista hallitus sopi 20.12.2017. Muutokset koskivat erityisesti asiakassetelin käyttöä erikoissairaanhoidossa sekä tulevien sote-keskusten palveluvalikoimaa.

Lisäksi lakiluonnokseen on tehty muutoksia syksyn lausuntokierroksen perusteella. Esimerkiksi asiakassuunnitelman roolia, Kelan tiedonsaantivaltuuksia ja tuottajien korvausperusteita on täsmennetty.

Lausuntopalautteessa kiinnitettiin huomiota sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittamisen haasteisiin monituottajamallissa. Hallitus linjasi 20.12., että jatkovalmistelussa kiinnitetään huomiota palvelujen yhteensovittamiseen.

Valinnanvapauslakiin saattaa tulla vielä muutoksia.

Hallituksen esitys asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa on tarkoitus antaa eduskunnalle maaliskuun alkupuolella. Tavoitteena on, että eduskunta päättäisi kaikista maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvistä laeista kesäkuussa 2018 ja uudistus tulisi voimaan 1.1.2020.

Lue lisää valinnanvapauslakiluonnoksesta.

Lue Omaishoitajaliiton 14.12.2017 kannanotto valinnanvapauslakiesitykseen