SOSTE: Nykyisen rahapelijärjestelmän korjaaminen on paras vaihtoehto

Kuva: Antti Hyvärinen

Suomen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen valtakunnallinen kattojärjestö SOSTE katsoo, että Antti Rinteen hallituksen tulee pikimmiten laatia rahapelipoliittinen ohjelma, jonka tavoitteeksi asetetaan ongelmapelaamisen vähentäminen.

”Rahapelipolitiikan johtoajatuksena tulee olla vastuullisuus. Rahapelipoliittinen ohjelma antaisi oikeanlaisen sysäyksen ongelmien korjaamiseksi”, toteaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

SOSTE alleviivaa, että tällä hetkellä liian suuri osa Veikkauksen tuotosta tulee pieneltä ongelmaisesti pelaavalta ryhmältä.

 

SOSTE julkaissut oman rahapelipoliittisen ohjelman

SOSTEn rahapelipoliittisessa ohjelmassa tuodaan laajasti esiin näkökulmia rahapelipolitiikan kipupisteistä. Valmistelussa on kuultu useita eri tahoja, erityisesti pelihaittatyötä tekeviä SOSTEn jäsenjärjestöjä.

Ohjelmassa tarkastellaan tämänhetkisiä rahapelipoliittisia ongelmia sekä esitetään keinoja pelihaittojen ehkäisemiseksi ja peliongelmien hoitamiseksi.

”Veikkaukselle voidaan esimerkiksi antaa velvollisuus olla yhteydessä havaitsemiinsa ongelmapelaajiin sekä ohjata heitä tuen piiriin, tai jopa estää pelaaminen, kun kyseessä selvästi peliriippuvuus”, Kiukas kertoo.

”Omaishoitajaliiton mielestä peliongelmia on ehkäistävä tehokkaasti”, painottaa liiton toiminnanjohtaja Sari-Minna Tervonen.

”SOSTE on avannut kattavasti ohjelmassa rahapelitoimintaa ja siihen liittyviä ulottuvuuksia. Sote-järjestöjen yhteiset julkilausutut linjaukset ovat paikallaan monen suuntaan velloneessa viime aikaisessa keskustelussa”, Tervonen arvioi.

 

Nykyjärjestelmän purkaminen lyhytnäköistä

Rahapelitoiminnan ongelmiin on viime aikoina esitetty jopa monopolijärjestelmän purkamista.

SOSTEn kartoituksen perusteella on selvää, että yksinoikeusjärjestelmä on paras mahdollinen ratkaisu, kun otetaan huomioon, että rahapelaaminen ei tule loppumaan.

Monipolijärjestelmän juridisina perusteina ovat rahapelihaittojen tehokas ehkäisy, harmaan talouden ja rikollisen toiminnan estäminen sekä pelaajien oikeusturvan takaaminen. Nämä tavoitteet ovat tehokkain toteuttaa ohjaten ja valvoen yhtä lisenssinhaltijaa.

”On todella lyhytnäköistä, että kun nykyjärjestelmässä havaitaan ongelmia, keskustellaan heti koko järjestelmän purkamisesta. Meidän tulee nyt keskittyä siihen, miten voimme korjata nykyistä järjestelmää paremmaksi”, Kiukas sanoo.

Veikkauksen voitot suunnataan yleishyödylliseen toimintaan, kuten järjestöjen rahoitukseen.

”Veikkausvoittovaroista myönnetyt STEA-avustukset ovat yli 80 prosenttia Omaishoitajaliiton toiminnan tuotoista ja elintärkeitä myös liiton jäsenyhdistyksille. Kasvavan hoivahaasteen äärellä tarvitaan aiempaa enemmän myös vapaaehtoispohjaista omaishoitajien tukemista, mihin omaishoitoyhteisön saamat avustukset kohdennetaan”, tähdentää Sari-Minna Tervonen.

 

SOSTEn korjausehdotuksia rahapelijärjestelmään:

  • Laaditaan kansallinen rahapelipoliittinen ohjelma
  • Säilytetään yksinoikeusjärjestelmä ja uudistetaan avustusjärjestelmä
  • Estetään arpajaislain vastainen rahapelitoiminta
  • Parannetaan Veikkaus Oy:n toiminnan vastuullisuutta
  • Kehitetään rahapelitoiminnan valvontaa
  • Tehostetaan pelihaittojen ehkäisyä ja peliongelmien hoitoa
  • Kehitetään pelihaittojen hoitoa, tutkimusta ja ehkäisevän työn rakenteita

SOSTEn rahapelipoliittinen ohjelma kokonaisuudessaan

 

SOSTEn ja Omaishoitajaliiton toimintaa rahoitetaan Veikkauksen pelituotoilla. Vuonna 2019 Omaishoitajaliitto jäsenyhdistyksineen sai 8,5 miljoonaa euroa STEA-avustuksia. Näistä liiton osuus oli 1,5 miljoonaa euroa.