SOSTE, HALI ja Kuntaliitto: Järjestöjen rooli kirjattava sote-lakeihin

SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry, Hyvinvointiala HALI ry ja Kuntaliitto vaativat, että tuleviin sote-lakeihin kirjataan järjestöjen työn hyödyntämisen mahdollistavat perusrakenteet.

Järjestöt luovuttivat yhteisen kannanoton perjantaina 28.2. perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle.

SOSTE:n mukaan on tärkeää varmistua siitä, että järjestöjen ääni kuuluu nyt uudistuksia tehtäessä. Soten järjestämislakiin on kirjattava järjestöjen rooli.

”Sote-alan järjestöjen mittaamattoman arvokas työ ei saa jäädä sote-uudistuksessa muiden teemojen jalkoihin tai jossakin myöhemmässä vaiheessa päätettäväksi”, sanoo SOSTE:n pääsihteeri Vertti Kiukas.

 

Omaishoitoyhteisö hyvinvointia kasvattamassa

Sosiaali- ja terveysalan tuhansissa järjestöissä tehdään työtä suomalaisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Järjestölähtöistä toimintaa on esimerkiksi vertaistuki, vapaaehtoistoiminta, edunvalvonta ja tiedottaminen sekä ennalta ehkäisevä tuki.

Omaishoitajaliiton 70 jäsenyhdistystä tekevät tätä työtä koko maassa.

”Vapaaehtois- ja järjestölähtöinen tukitoiminta on keskeinen osa soten kokonaisuutta. Liiton jäsenyhdistykset tekevät arvokasta työtä omaishoitajien hyväksi”, sanoo Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari-Minna Tervonen.

 

Järjestöjen toiminta osaksi palveluohjausta

Järjestöjen kannanotossa linjataan, että jokaisen maakunnan on tunnistettava ja kartoitettava alueensa järjestöt ja niiden tekemä työ.

”Maakuntien on huolehdittava myös siitä, että asukkaat saavat palveluohjauksen yhteydessä tietoa alueen ja asiakkaan kotikunnan järjestölähtöisestä toiminnasta, sanoo HALI:n toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

”Järjestöjen tekemä työ on nivottava tiiviiksi osaksi sote-uudistuksessa päätettäviä rakenteita, jotta järjestöjen tuki ja apu saadaan järjestelmällisesti lähelle asukkaita, linjaa Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen.

Kannanotto on luettavissa kokonaisuudessaan SOSTE:n verkkosivuilla.