SeniorSurf tukee digiviidakossa

TEKSTI: LIISA TIAINEN
KUVA: VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO

Laskut voi maksaa nettipankissa, resepti on uusittavissa sähköisesti, Yle Areenassa olisi kiva ohjelma katsottavissa. SeniorSurf tukee ikääntyneiden nettiopastustoimintaa.

Asioiden hoitaminen sähköisesti on nopeaa ja riippumatonta ajasta ja paikasta. Toisen puolesta asiointikin onnistuu jo useassa palvelussa.

Viranomaispalvelujen lisäksi netin kautta on ovi auki hakupalveluihin, verkkokauppoihin, viihdepalveluihin ja verkon kautta onnistuu yhteydenpito kaukanakin oleviin ystäviin ilman lisäkustannuksia. Myös erilaiset etähyvinvointi ja -kuntoutuspalvelut lisääntyvät. Hienoa, kunhan vain osaisi ja uskaltaisi.

SeniorSurf rohkaisee ja motivoi

Suomessa on yli puoli miljoonaa 65 vuotta täyttänyttä ihmistä, jotka eivät käytä lainkaan tietotekniikkaa.

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminnan tavoitteena on ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistaminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa. SeniorSurf tukee valtakunnallista nettiopastustoimintaa ja tuottaa materiaalia sekä opastajien käyttöön että itsenäisen opiskelun avuksi, kun perustiedot ovat jo hallussa.

Ohjeet on pyritty tekemään mahdollisimman selkeiksi ja niitä tukemaan on tehty opastusvideoita. Koska opastukseen osallistuminen on usein korkean kynnyksen takana, on kynnystä pyritty madaltamaan myös videoilla, joilla kerrotaan tietotekniikan tuomista hyödyistä ja huveista.

Vertaisopastajan avulla alkuun

Parhaiten alkuun pääsee hyvän opastajan johdolla. Maksutonta vertaisopastusta tietokoneiden, älypuhelinten ja tablettien käyttöön tarjoavat muun muassa ikäihmisten tietotekniikkayhdistykset ENTER ry, Mukanetti ry, Savonetti ry ja Joen Severi ry sekä useat kirjastot, eläkeläisjärjestöt, kunnat ja yhdistykset. Tietoa opastuspisteistä ja niiden toiminnasta on koottu SeniorSurfin nettisivuille www.vtkl.fi/seniorsurf. Kannattaa seurata myös paikallislehtien ilmoituksia.

Vanhustenviikolla lokakuussa järjestetään eri paikkakunnilla SeniorSurf-tapahtumia, joissa voi tutustua laitteisiin ja sähköisiin palveluihin. Tapahtumista ilmoitetaan mm. paikallislehdissä.

Opastuksen tukipilareina ovat toiminnan järjestäjät, mutta ilman vapaaehtoisia jäisi suurin osa ihmisistä ilman opastusta. Usein vertaisopastaja, itsekin iäkkäämpi, osaa parhaiten puhua opastettavan kanssa ”samaa kieltä” ja edetä sopivan rauhallisessa tahdissa. On mahtavaa, että Suomesta löytyy vapaaehtoisia, jotka auttavat kanssaihmisiään ihan vain auttamisen halusta.

Iäkkäät mukaan jo suunnitteluun

Opastuksen järjestäminen on valtaosin järjestöjen vastuulla. Kun sähköiset palvelut halutaan ensisijaiseksi asiointitavaksi, tulee palvelun tarjoajan ottaa vastuu myös opastuksen järjestämisestä. Tämä voidaan hoitaa vaikka perehdyttämällä vertaisopastajat uuden palvelun käyttöön. Kun vielä sähköisten palveluiden suunnittelussa otetaan alusta alkaen huomioon myös iäkkäiden käyttäjien tarpeet, madaltuu kynnys palveluiden käyttämiseen huomattavasti.

SeniorSurf on Vanhustyön keskusliiton toimintaa, jota sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa Veikkauksen tuotoilla. www.vtkl.fi/seniorsurf

Juttu on julkaistu Lähellä-lehdessä 2/2017.

Jutun kirjoittaja vastaava asiantuntija Liisa Tiainen työskentelee Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminnassa.