Selvityshenkilö Tuija Brax arvioi väliraportissaan järjestöjen roolia uudessa sote- ja maakuntamallissa

Sote- ja maakuntauudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen siirtyy maakunnille, ja kuntien tehtäväksi jää hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Muutos on herättänyt kysymyksiä järjestöjen roolista. Jatkossa tunnistettava, onko järjestöjen toiminta markkinaehtoista palveluntuotantoa vai yleishyödyllistä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Väliraportissa arvioidaan järjestöjen näkökulmasta, mitkä ovat tulevaisuudessa järjestöjen toimintamahdollisuudet ja -edellytykset. Raportissa tarkastellaan mm. järjestöjen roolia suhteessa kuntiin ja maakuntiin. Lisäksi selvityksessä arvioidaan kolmannen sektorin mahdollisuuksia toimia kumppanina yksityisen tai julkisen sektorin palveluntuottajille.

Väliraportissa annetaan 19 toimenpide-esitystä mm. maakunnille, kunnille, STEA:lle ja järjestöille. Esitykset liittyvät järjestöjen asemaan, toimintaan ja rahoitukseen. Selvityshenkilö Brax toteaa, että sote-uudistus voi järjestötyön edellytysten kannalta onnistua, jos nämä esitykset toteutetaan.

Loppuraportti valmistuu kesäkuun loppuun mennessä. Loppuraportissa tullaan antamaan esimerkkejä järjestölähtöisten toimintojen muutoshaasteista sekä esittämään näkemys siitä, miten järjestökenttä voi osallistua maakunnan ja kuntien kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Voit lukea väliraportin tästä.