Selvitys järjestöjen roolista uudessa sote-mallissa on valmistunut

Tuija Brax on selvittänyt sosiaali- ja terveysalan järjestöjen roolia hallituksen ehdottamassa sote- ja maakuntamallissa. Selvityksen loppuraportissa Brax korostaa, että järjestöjen, maakunnan ja kunnan välisestä yhteistyöstä on sovittava konkreettisella tasolla.

Järjestöt tekevät merkittävää työtä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Brax kannustaakin maakuntia ottamaan järjestöt huomioon osana maakunnan toimintaa, jotta järjestöjen osaaminen saadaan käyttöön.  Lisäksi Brax ehdottaa, että maakunnat myöntäisivät järjestöavustuksia, joilla turvattaisiin järjestöjen toiminta.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote Sote-uudistus haastaa järjestöjen toimintaa – maakunnalla on tärkeä rooli järjestötyön mahdollistajana

Loppuraportti kokonaisuudessaan Järjestöjen rooli maakunta- ja sote-uudistuksessa, Selvityshenkilön raportti