Selvitys: Asenteet suurin este omaishoidon ja ansiotyön yhdistämiselle

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (oikealla) otti vastaan selvityshenkilö Laura Kalliomaa-Puhan (keskellä) laatiman raportin omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittamisesta. Omaishoitajaliiton koordinaattori Malla Heino piti julkistustilaisuudessa kommenttipuheenvuoron. KUVA: ANTTI HYVÄRINEN

Omaishoidon ja työn yhteensovittamista selvittänyt apulaisprofessori Laura Kalliomaa-Puha Tampereen yliopistosta katsoo asenteiden olevan yhteensovittamisen jarruna.

”Suomessa on jo nyt tarjolla paljon keinoja helpottaa omaishoidon ja ansiotyön yhdistämistä, mutta niitä ei ole otettu riittävästi käyttöön. Syinä ovat tiedon puute ja asenteet työpaikoilla”, Kalliomaa-Puha toteaa.

Selvitys luovutettiin keskiviikkona 16. tammikuuta perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle.

Selvityshenkilö esittää toimenpiteiksi muun muassa ministeriövetoista tiedotuskampanjaa sekä lakimuutoksia. Kalliomaa-Puha esimerkiksi katsoo, että omaishoitosopimukseen perustuva omaishoito tulisi listataan yhdeksi työttömyysturvalain tarkoittamaksi soviteltuun työttömyysturvaan oikeutetuksi tilanteeksi, jos omaishoitajan on mahdollista hakea vain osa-aikatyötä.

Raportin julkaisutilaisuudessa kommenttipuheenvuoron pitänyt Omaishoitajaliiton koordinaattori Malla Heino arvioi, että työmarkkinaosapuolet eivät riittävästi tunnista työssäkäyviä omaishoitajia, heidän tarpeitaan ja panostaan.

”Omasta omaishoitotilanteesta ei välttämättä haluta tai uskalleta puhua työpaikalla. Avoimuus voisi kuitenkin palvella niin työntekijää kuin työnantajaa, mikäli ilmapiiri ja asenteet ovat keskinäistä luottamusta edistäviä”, Heino toteaa.

Omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittaminen -raportti.