Sari Tervonen Omaishoitajaliiton toiminnanjohtajaksi

Omaishoitajaliiton hallitus nimitti toiminnanjohtajaksi kasvatustieteiden maisteri Sari Tervosen. Tervonen aloittaa 1.6.2018 ja siirtyy Omaishoitajaliittoon Epilepsialiiton toiminnanjohtajan tehtävästä. Hänellä on kokemusta sosiaali- ja terveysjärjestöjen kehittämis- ja johtotehtävistä, joissa omaishoitokysymykset ovat kuuluneet hänen työnkuvaansa yli 25 vuoden ajan.

– Olen innostunut uudesta tehtävästä, näköalapaikasta, jossa saan tehdä työtä yhteiskunnallisesti merkittävässä asiassa ja toimia yhdessä Omaishoitajaliiton ja sen jäsenyhdistysten vapaaehtoistoimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.

– Omaishoitajaliitto ja muut omaishoitotyötä tekevät järjestöt ovat keskeisessä roolissa omaishoidon kehittämisessä. Tälle työlle tarvitaan lisää resursseja omaishoitotyön määrän kasvaessa.

Tervonen on kotoisin Kainuusta, opiskellut Turussa ja kerännyt kokemusta työssään eri puolelta maatamme ja myös kansainvälisissä luottamustehtävissä. Vapaa-ajastaan hän kertoo nauttivansa Länsi-Uudenmaan saaristoluonnossa.

Omaishoitajaliiton puheenjohtaja Anneli Kiljusen mukaan omaishoito- sekä järjestökentässä tulee tapahtumaan suuria muutoksia seuraavien vuosien aikana.

– Liittomme tarvitsee toiminnanjohtajan, joka tuntee hyvin yhteiskunnallisten muutosten ja maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutukset järjestökenttään ja omaishoitoon. Liittomme tarvitsee toiminnanjohtajan, joka osaa viedä järjestömme ja omaishoitokentän osaksi tätä muutosta siten, että omaishoidon asema vahvistuu. Tässä tarvitaan vahvaa edunvalvontaa ja verkostotuntemusta sekä hyvää yhteistyökykyä. Katson luottavaisena tulevaisuuteen ja uskon, että Sari aikaisemmalta kokemukseltaan ja osaamiseltaan pystyy vastaamaan näihin isoihin haasteisiin, Kiljunen toteaa.