Pääkirjoitus: Omaishoito politiikan ytimeen

Sari-Minna Tervonen on Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja.

Omaishoitajaliitto korostaa omaishoidon merkitystä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Omaishoidon kehittäminen on otettava huomioon sosiaali- ja terveyspolitiikan lisäksi muillakin politiikan alueilla kuten opetus- ja koulutus-, työ- ja elinkeinopolitiikassa sekä asumista, ympäristöä ja liikennettä koskevassa politiikassa.

Liiton kevätkokous käsittelee järjestömme päivitettävät toimintalinjaukset huhtikuussa. Politiikkaan vaikuttamisen ohella ne painottavat liiton ja paikallisyhdistysten – omaishoitoyhteisömme – vahvistamista ja toimintojen resursointia. Äänemme on sitä painavampi, mitä näkyvämpi ja yhtenäisempi olemme yhteisönä. Omaishoito on monimuotoista, mutta yhteisömme suuntaa ulospäin samoilla tavoitteilla ja viesteillä. Ajankohtaisena esimerkkinä yhteisestä näkyvyydestä on eduskuntavaalivaikuttaminen, josta kerrotaan lisää Lähellä 1/2019 -lehden sivuilla 24-25.

Yhteisömme linjaukset peräänkuuluttavat omaishoidon paikantamista myös sosiaaliturvauudistuksessa niin, että omaishoito ei johda elinikäiseen köyhyysloukkoon, kuten nyt tapahtuu erityisesti monille lasten omaishoitajille. Omaishoito on inhimillistä ja merkityksellistä, yhteiskunnalle korvaamattoman arvokasta työtä. Olemme laatineet vaikuttamistyöhömme omaishoitoa koskevan edunvalvontaohjelman, joka listaa omaishoidon kehittämiseksi tarvittavat toimenpiteet politiikan eri alueilla.

Vertaistukea omaishoitoyhteisöstämme

Omaishoitajayhdistysten vertaisuuteen perustuvien toimintojen organisointi ja kehittäminen rahoitetaan tällä hetkellä pääasiallisesti veikkausvoittovaroista sosiaali- ja terveysministeriössä toimivan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn avustuksilla. Yhdistystemme kasvava toiminta tarvitsee rahoitusta ennaltaehkäisevään työhön myös kunnilta. Tahtotilanamme on kumppanuus julkisen toimijan rinnalla, myös mahdollisesti perustettavien maakuntien kanssa. Yhteisömme tuki perustuu vapaaehtoistoimintaan, mutta tarvitsee resursseja.

Yhteisömme tuottaa sellaista voimaannuttavaa kokemustietoa ja vertaistukea, mihin yritykset ja julkinen sektori eivät omassa toiminnassaan pysty. Yhteisömme tarjoama tuki vähentää tai siirtää myöhemmäksi raskaan hoidon tarvetta, kunhan pidämme huolta omaishoitajien ohjauksesta ja valmennuksesta. Toki omaishoitotilanteissa riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ovat yleensä aina myös olennaisessa roolissa.

Omaishoitajien asemaan vaikuttaminen näkyy yhteisössämme paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja eurooppalaisella tasolla. Linjauksemme kytkeytyvät myös Eurocarersin kymmenen kohdan strategiaan. Omaishoitoyhteisön linjauksista ja Eurocarersin strategiasta voi lukea lisää verkosta osoitteesta https://omaishoitajat.fi/strategia2023/.

Kysy ehdokkailta omaishoidosta

Sinäkin voit vaikuttaa omaishoitajien aseman edistämiseen esimerkiksi kysymällä vaalien alla ehdokkaaltasi, mitkä ovat hänen tekonsa omaishoidossa ja miten hän päättäjänä vaikuttaisi omaishoitajien aseman kohentamiseksi. Kysymyksiä tarvitaan niin eduskuntavaaleissa kuin Euroopan parlamentin vaaleissa.