Pääkirjoitus: Omaishoito koskettaa

Sari Tervonen, toiminnanjohtaja, Omaishoitajaliitto

Eettisesti toimiva ja osaava sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen auttaa ja hoitaa kokonaisvaltaisesti, ennen muuta ottaa huomioon myös omaishoitajan tarpeet. Päätöksentekijöiden on mahdollistettava ammattilaisten työ varaamalla omaishoitoon riittävät resurssit. Tarvitaan kotisairaanhoitoa ja kotiin tuotavia tukipalveluita sekä vaihtoehtoja vapaiden järjestämiseen.

Omaishoidon tuki on osa kokonaisuutta. On tunnistettava, että joissakin omaishoitotilanteissa tarvitaan muutakin taloudellista tukea omaishoitoperheelle. Lainsäädäntömme luo puitteet omaishoitajien työn tukemiseen. Todellinen tahtotila omaishoitoon panostamisessa ja kehittämisessä mitataan lainsäädännön toimeenpanossa päivittäin jokaisessa Suomen kunnassa.

Hoivan tarvitsijoita enemmän

Hoivan kysymys koskettaa jokaista meistä eri tavoin elämämme aikana. Hyvinvointiyhteiskuntamme arvoperustaan kuuluu kaikkien kansalaisten huolenpidon turvaaminen, yhteisvastuu ja (kustannus)riskien jakaminen. Epävirallinen sektori vastaa hoivasta perhe- ja lähipiirissä laajassa mittakaavassa. Väestörakenteen muutoksen sekä kehittyneen terveydenhuollon ja elintason myötä pidentyvä elinikä lisää väistämättä hoivan tarvetta. Tulevaisuuskuvassamme on paineita epävirallisen hoivan lisäämiseen työllisen väestön määrän vähentyessä suhteessa huollettaviin, ns. huoltosuhteen heikentyessä.

Muutokset ulottuvat palveluihin, asumiseen ja työmarkkinoihin

Tarvitsemme panostusta laadukkaaseen hoivaan, jotta turvaamme meidän kaikkien hyvän elämän. Yhtenä osana kokonaisuutta on epävirallinen hoiva, omaishoito. Samalla on innovoitava palvelu- ja tukiasumismuotoja. Hoivan ja tuen järjestäminen koskettaa laajasti koko yhteiskuntaa: se ei rajaudu vain sosiaali- ja terveyspolitiikkaan. Esimerkiksi työmarkkinaratkaisuilla mahdollistetaan työelämän joustoja omaishoitotilanteissa. Kaavoituksella ja rakentamisella synnytetään uusia yhteisöllisiä asumisratkaisuja. Teknologialla on osansa kehityksessä, mutta koneälyn tulee olla hyvän rengin asemassa hyvinvoinnin luomisessa.

Omaishoitoyhteisömme vaikuttaa

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat vuosikymmenien ajan, osa yli Suomen itsenäisyyden historian, tarttuneet epäkohtiin ja luoneet ratkaisuja olemassa oleviin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Omaishoitajaliitto paikallisyhdistyksineen on tehnyt näkyväksi omaishoitotyön, omaishoitajien tukemisen tarpeet ja kehittänyt tarvittavia tukipalveluita. Liitto on ajanut yli neljännesvuosisadan omaishoitajien aseman parantamista lainsäädännössä. Tänä päivänä valtakunnallisesti kattava ja laaja omaishoitoyhteisömme – liitto ja paikallisyhdistykset yhdessä – tarjoaa tietoa, konkreettista apua ja yhteisöpohjaista tukea mittavalle joukolle omaishoitajia perheineen. Vapaaehtoisuuteen ja vertaisuuteen pohjautuva auttamis- ja vaikuttamistyömme ei vain täydennä julkista sektoria, vaan on ennen muuta luomassa ja vaikuttamassa uraauurtavasti uusien tukimuotojen syntymiseen ja yhteiskuntapolitiikan linjauksiin.

Anna liitolle kehittämisideoita

Päivitämme linjauksiamme seuraaville vuosille. Yhteiskunnallinen kehitys ja kasvava omaishoitajien määrä haastavat kehittämään toimintaamme. Kuulemme mielellämme lukijoidemme, omaishoitajien ja sidosryhmiemme ehdotuksia siitä, missä omaishoitoyhteisömme tulee vaikuttaa ja toimia omaishoitajien ja omaishoitajuuden aseman turvaamiseksi ja edistämiseksi. Ole yhteydessä, kanavamme ovat avoinna. Katso Lähellä 3/2018 sivu 41.