Omaishoitoyhteisö on tukena ja läsnä poikkeustilanteessa

Koronavirusepidemian aikana omaishoitajat kantavat suurta vastuuta riskiryhmien suojelussa ja hoivan tuottamisessa heille kotona. Poikkeustilanteessa omaishoitajien tukemiseen tarvitaan uusia keinoja.

Olemassa olevat tukimuodot tulee kuitenkin säilyttää poikkeustilan sallimissa rajoissa. STM esittää, että kuntien on turvattava perustason sosiaali- ja terveyspalvelut ja tuettava heikoimmassa asemassa olevia poikkeusoloissa. Lisäksi aluehallintovirastot ohjeistavat, että esimerkiksi lyhytaikaishoitojaksoja ei saisi kategorisesti evätä.

Omaishoitajaliitto ja sen 70 jäsenyhdistystä, eli omaishoitoyhteisö, kehittää tukimuotoja, joilla voidaan helpottaa ja auttaa omaishoitajien arkea, vaikka poikkeustilanne estää lähikontaktit.

Kasvokkain kokoontuneiden vertaistukiryhmien tilalla järjestetään nyt henkistä tukea tarjoavaa apua puhelimitse, sähköisissä keskusteluryhmissä ja sosiaalisen median tarjoamissa kanavissa. Omaishoitajien kuulumisia kysytään ja tietoa jaetaan puhelimitse sekä jopa perinteisellä kirjepostilla. Pienissä kysymyksissä juttukaveri voi olla riittävä apu. Suurissa haasteissa omaishoitajia ohjataan ammatillisen avun piiriin.

Omaishoitoyhteisö ja muu järjestökenttä toimii tärkeänä julkishallinnon kumppanina koronaepidemian torjunnassa ja heikoimmassa asemassa olevien tukemisessa. Useat kunnat ovat koonneet järjestökentän tarjoamia palveluja korona-ajan tiedotteisiin, joita on postitettu kuntalaisille.

 

Omaishoitajien arjessa monia kysymyksiä

Poikkeusaikoina omaishoitajia huolettaa arjen pienet ja suuret kysymykset. Omaishoitajien viestit kertovat, että pelkoja on sekä koronaviruksen leviämisestä että hoidettavan toimintakyvystä yleisemmin.

Sitovassa auttamisvastuussa olevat kantavat huolta jaksamisestaan, kun esimerkiksi vapaiden pito on vaikeutunut tai hoidettava ei pääse kuntoutukseen suunnitelman mukaan, mikä heikentää alentunutta toimintakykyä entisestään. Erityislapsiperheissä vanhemmat saattavat olla yhtä aikaa opettajia, avustajia ja etätyöntekijöitä. Taloushuolet synkistävät jo muutenkin perheen tiukan talouden sävyttämää arkista selviytymistä.

Onneksi osa omaishoitoperheistä myös kertoo sopeutuneensa hyvin tilanteeseen, kun sosiaaliset verkostot toimivat ja lähiyhteisö auttaa. Poikkeustilanteen pitkittyessä jokaisen omaishoitoperheen jaksaminen on koetuksella, sillä omaishoitaja kantaa huolta sekä omasta että hoidettavansa terveydestä. Useat omaishoitajat ja hoidettavat kuuluvat iän tai perussairauksien takia riskiryhmään.

Omaishoitoyhteisö on keskeinen lenkki omaishoitajien auttamisketjussa. Jokainen voi olla osa yhteisöä ja tarjota panoksensa omaishoitajien avuksi ja tueksi poikkeusaikoina sekä niiden jälkeen. Tukena ja läsnä voi olla monin keinoin ja uusien tapoja keksitään jatkuvasti.

Omaishoitajaliiton ja jäsenyhdistysten yhteystiedot löytyvät liiton verkkosivuilta.

 

Julkaistu 1.4.2020