Omaishoitovapaata kehitetään osana perhevapaauudistusta

Ministeri Aino-Kaisa Pekosen 16.2. esittelemällä perhevapaauudistuksella tavoitellaan lasten ja perheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Uudistuksessa säädetään uudesta omaishoitovapaasta ja työnantajan velvollisuudesta perustella kirjallisesti kieltäytyminen vanhempainvapaan pitämisestä osa-aikaisena. Nämä omaishoitajiin vaikuttavat kohdat ovat osa EU:n laajuisen työelämän tasapainodirektiivin lanseerausta.

Omaishoitajaliitto katsoo, että uudistus ei sellaisenaan saavuttaisi yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden tavoitteita. Esityksessä viisipäiväisenä, äkillisiin avuntarpeisiin tarkoitettua omaishoitovapaata tulisi laajentaa Ruotsin omaishoitovapaan tavoin vähintään kymmenpäiväiseksi vapaaksi. Jotta vapaita otettaisiin käyttöön, tulee siihen myös sisällyttää sairausvakuutuksen kautta rahoitettu hoitovapaakorvaus.

Omaishoitajuus tulee nähdä laajana kysymyksenä, joka ulottuu myös uudistusluonnoksen ulkopuolisiin muihin omaisiin ja läheisiin. Jotta uudistuksen tavoitteet voitaisiin saavuttaa, tulee uudistuksen vaikutuksen kohderyhmien näkemyksien – myös omaishoitajien – kuulla tarkasti. Euroopan laajuisia näkemyksiä on koonnut Eurocarers.

Julkaistu 16.2.2021