Omaishoitosopimusta ei tarvitse katkaista saadakseen vanhuuseläkettä

Vanhuuseläkkeen lakimuutokset koskevat omaishoitajia, jotka ovat tehneet sopimuksen kunnan kanssa ja tekevät omaishoidon ohella ansiotyötä. Ennen vuoden 2020 lakimuutosta omaishoitajat joutuivat irtisanomaan omaishoitosopimuksen saadakseen tehdystä ansiotyöstään vanhuuseläkettä ja solmimaan tämän jälkeen uuden sopimuksen.

Vuoden 2020 alusta asiaan tuli muutos. Vanhuuseläkettä voidaan myöntää nyt ilman sopimuksen irtisanomista, kun henkilön työsuhde ansiotyössä päättyy. Kertynyt eläke maksetaan siis vanhuuseläkkeen alkamiseen asti kertyneistä työansioista. Edellytyksenä on, että henkilö on täyttänyt eläkeiän, eikä hänellä ole muuta julkista palvelussuhdetta.

Muutokset eivät koske ennen vuotta 2020 alkaneita eläkkeitä.

Lue lisää: www.keva.fi