Omaishoito näkyy puolueiden vastauksissa hallitustunnustelijalle

Puolueet nostavat omaishoidon kysymyksiä esiin vastauksissan hallitustunnustelija Antti Rinteelle.

Rinne jätti ennen vappua puolueille kysymykset muun muassa hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden vahvistamisesta ja ihmisten toimeentulon turvaamisesta.

SDP, kokoomus ja keskusta sekä RKP ja KD nostavat vastauksissaan esiin omaishoidon kehittämisen. Kokoomus, keskusta ja RKP peräävät yhdenvertaisuutta omaishoidon tukeen. Kokoomus ja keskusta korostavat työelämäjoustoja. KD korottaisi omaishoidon tuen palkkiota.

Puolueiden vastaukset Rinteen kysymyksiin löytyvät eduskunnan verkkosivuilta.

Vaikka kaikki puolueet eivät esitä vastauksissaan omaishoitoon liittyviä parannuksia, heijastelevat kaikkien puolueiden vastaukset uudistuksia muun muassa laitos- ja kotihoidon resursointiin.

Rinne on todennut, että eriarvoisuuskehityksessä ja hyvinvointipalveluiden kehittämisessä löytyy yhteisiä tavoitteita. Hallitusneuvotteluissa jatkavista puolueista Rinne on luvannut tietoa viimeistään tiistaina 7.5.

Suuntaviivat hallitusohjelmaan

Omaishoitajaliitto painottaa, että omaishoidon kehittämisen suuntaviivat tulee kirjata hallitusohjelmaan, joka sitoo hallituspuolueita.

Liitto kysyi ennen vaaleja puolueiden kannat keskeisiin omaishoidon kysymyksiin. Toimitetun jutun vastauksista voit lukea Lähellä-lehdestä. Vastaukset kokonaisuudessaan löytyvät Omaishoitajaliiton verkkosivuilta.