Omaishoito ja päihteet -seminaari Raahessa 17.5.2018

Omaishoito ja päihteet -seminaarissa Raahessa 17.5.2018 lisätään tietoisuutta ja keskustelua päihdeongelmista omaishoitoperheissä. Seminaarissa kuullaan omaishoidon ja päihdetyön asiantuntijoiden sekä kokemusasiantuntijan puheenvuoroja päihteiden käytöstä omaishoitoperheissä sekä keinoista päihdeongelman tunnistamiseen ja perheen tukemiseen.

”Seminaarissa nostetaan esiin pitkään vaiettu aihe. Samalla pyritään madaltamaan päihteistä puhumisen kynnystä sekä hälventämään siihen liittyvää kielteistä leimaa”, sanoo perhe- ja psykosiaalisten palvelujen tulosalueen johtaja Antti Tornberg Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymästä.

Omaishoitoperheissä päihteiden käyttö voi olla omaishoitajan, hoidettavan läheisen tai molempien ongelma. Kohtuutta runsaampi päihteiden käyttö tuo aina haasteita omaishoitotilanteeseen, lisää kuormitusta ja voi vaarantaa omaishoidon toteutumista. Asian tunnistaminen ja tunnustaminen on kuitenkin vaikeaa.

“Päihdeongelmat omaishoitoperheissä ovat usein vaiettuja ja näkymättömissä. Häpeä, syyllisyys tai esimerkiksi pelko omaishoidon tuen menettämisestä voivat estää avun hakemista”, kertovat Kuppi nurin -hankkeen työntekijät Elina Koponen ja Christa Ahonen.

Omaishoito ja päihteet -seminaarin järjestää Omaishoitajaliiton Kuppi nurin -hanke yhteistyössä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kanssa. Hankkeessa kerätään ja levitetään tutkimus- ja kokemustietoa päihdeongelmista omaishoitoperheissä sekä kehitetään järjestölähtöisiä tukimuotoja. Lisäksi järjestetään koulutustilaisuuksia sekä tuotetaan oppaita ja muuta materiaalia omaishoitajille, ammattilaisille ja vapaaehtoisille. Raahen seutukunta on hankkeen pilottipaikkakunta.

Lisätietoja: koordinaattori Elina Koponen puh. 020 7806 589 tai elina.koponen@omaishoitajat.fi

                   Tuettu Veikkauksen tuotoilla