Omaishoitajien vapaat järjestettävä turvallisesti koronaepidemian aikana

Tartuntatautina Covid-19-epidemian vaikutukset tunnistettiin eri väestöryhmille laajoiksi jo keväällä. STM antoi THL:lle tehtävän arvioida epidemian yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Epidemian voimistuessa kesän jälkeen tuli ajankohtaiseksi tuottaa syvällisempää tietoa asiantuntijanäkemysten, rekisteritietojen, väestökyselyjen ja kohdennettujen kyselyjen perusteella.

Asiantuntijoiden mukaan omaishoitajien jaksaminen on ollut koetuksella, kun lakisääteiset vapaat eivät ole toteutuneet kaikilla alueilla tyydyttävästi. Epidemian aikana omaiset ja läheiset ovat rajoittaneet käyntejään riskiryhmään kuuluvien luona, mikä on lisännyt kotihoidon asiakkaiden palvelutarvetta.

Riittämätön tuki on uhka terveydelle

Tulosten mukaan omaishoitajien jaksamiseen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota epidemian aikana. Riittämätön tuki voi jatkuessaan aiheuttaa merkittävän uhan omaishoitajien terveydelle ja riittämättömällä tukemisella on selvä yhteys hoidettavan myöhempään pitkäaikaishoidon käyttöön ja hoitajan jaksamisongelmiin. Riskiryhmässä ovat erityisesti iäkkäät hoitajat.

Iäkkäiden omaishoitajista valtaosa on puolisohoitajia, ja sekä hoidettava että hoitaja kuuluvat ikänsä puolesta koronaepidemian riskiryhmään. Toukokuussa kolmannes kunnista ilmoitti, että omaishoitajille ei järjestetä lakisääteisiä vapaita suunnitellusti koronaepidemiasta johtuen. Rekisteriseuranta osoitti, että alueilla, joilla oli rekisteröityjä sairaustapauksia yli 65-vuotiailla, lakisääteiset vapaapäivät jätettiin järjestämättä suunnitellusti jopa 39 prosentissa kunnista.

Jo ennen koronaa omaishoidossa on pitkään ollut tilanne, jossa osa hoitajista jättää lakisääteiset vapaapäivänsä pitämättä. Suurin syy siihen on tyytymättömyys vapaan aikaisen hoidon järjestämiseen. Epidemiatilanteessa osa kunnista on rajannut lisäksi mahdollisuutta vapaiden pitoon niiltä, jotka siihen ovat olleet halukkaita.

Täsmätoimia tarvitaan omaishoitajien tueksi

Omaishoitajien hyvinvointi ja jaksaminen tulisi selvittää ja kuntien tulee kyetä järjestämään turvallisesti omaishoitajien lakisääteiset vapaat.

Myös Omaishoitajaliitto on painokkaasti perännyt kannanotoissaan ja tiedotteissaan täsmätoimia omaishoitajien hyvinvoinnin turvaamiseksi epidemian aikana.

THL:n raportti on kokonaisuudessaan luettavissa verkossa.

 

Julkaistu 10.11.2020