Omaishoitajan ansionmenetys korvattava karanteenin tai eristyksen aikana

Järjestöt vaativat ansionmenetyksen korvausta yli 16-vuotiasta henkilöä hoitaville omaishoitajille, jos he joutuvat jäämään pois ansiotyöstään hoidettavansa tartuntatautilakiin perustuvan karanteenin tai eristyksen ajaksi.

Omaishoitajaliitto ry, Autismiliitto ry, FDUV rf, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry ja Kehitysvammaliitto ry toteavat, että omaishoitajalle aiheutuva ansionmenetys on kohtuuton ja epätasa-arvoinen verrattuna niihin henkilöihin, jotka hoitavat alle 16-vuotiasta henkilöä ja saavat ansionmenetyksen korvausta. Pienituloinen omaishoitaja saattaa ajautua jopa toimeentuloturvan varaan, velkaantumiseen ja köyhtymiseen.

Kannanoton allekirjoittaneet järjestöt ehdottavat lisäksi, että vastaava päivärahaoikeus ulotettaisiin myös omaishoitajiin, joilla ei ole kunnan kanssa omaishoitosopimusta. He kokevat kuitenkin käytännössä vastaavan ansionmenetyksen kuin sopimusomaishoitajat, jos heidän läheistään ei voi tartuntatautilain mukaisen karanteenin tai eristyksen aikana jättää yksin kotiin.

Omaishoito kannattaa

Vaikka kunta on velvollinen järjestämään hoidon karanteeniin tai eristykseen määrätylle omaishoidon tuella hoidettavalle henkilölle, on usein hoidettavan edun ja hoidon kokonaisuuden kannalta käytännöllisintä, että työssäkäyvä omaishoitaja jää kotiin.

Omaishoitajan jääminen kotiin vähentää tartuntojen leviämisriskiä ja tarvetta käyttää kunnan sosiaali- ja terveyspalveluita. Monissa tapauksissa kunnissa ei edes ole riittäviä henkilöstöresursseja tuottamaan palveluita karanteenin ja eristyksen edellyttämässä aikataulussa.

Lue kannanotto kokonaisuudessaan