Omaishoitajan alkoholin käyttö puheeksi

Uusi työkalu auttaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia vaativan aiheen puheeksi otossa

Omaishoitajan päihteiden käyttö voi olla sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselle aihe, joka on vaikea ottaa puheeksi asiakkaan kanssa. Monet ammattilaiset kokevat aiheen äärellä epävarmuutta ja neuvottomuutta.

Suomessa omaistaan hoitaa pääasiallisessa auttamisvastuussa jopa 350 000 ihmistä. Heistä noin 50 000:lla on sopimus omaishoidon tuesta kotikunnan kanssa. Väestön ikääntyessä joukko kasvaa.

Omaishoitajaliiton uusi Ota päihteet puheeksi -työkalu on tehty ammattilaisten tueksi tilanteisiin, joissa omaishoitajan mahdollinen päihteiden käyttö huolettaa. Omaishoitajia kohtaavat työssään mm. kotihoidon työntekijät, terveyskeskuslääkärit, omaishoidon ohjaajat ja sosiaalityöntekijät.

Työkalu julkaistaan tänään 4.5.2021, päihderiippuvaisten läheisten päivän aattona.

“Alkoholin ja muiden päihteiden käytöstä ja niiden vaikutuksista hyvinvointiin on hyvä jutella ihan jokaisen omaishoitajan kanssa. Kohtuutta runsaampi alkoholin käyttö lisää aina haasteita omaishoitotilanteessa. Silloin vaakalaudalla voi olla sekä omaishoitajan että hoidettavan terveys ja turvallisuus”, sanoo koordinaattori Elina Koponen Omaishoitajaliitosta.

Tiivis työkalu sisältää helposti lähestyttäviä vinkkejä aiheen puheeksi ottamiseen, ennaltaehkäiseviin keskusteluihin ja omaishoitoperheen tukemiseen muutoksessa. Materiaalin voi ladata ammattilaisten käyttöön maksutta Omaishoitajaliiton verkkosivuilta.

Työkalu on syntynyt Omaishoitajaliiton Kuppi nurin -hankkeessa. Työkalun kehittämiseen on osallistunut omaishoidon ja päihdetyön ammattilaisia A-klinikkasäätiöstä, EHYT ry:stä, Helsingin kaupungilta, Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:stä, Raahen Psyyke ry:stä, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymästä, Raahen seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:stä ja Raahen seurakunnasta sekä aiheen kokemusasiantuntijoita.

Omaishoitajan arjessa on runsaasti kuormitustekijöitä

Omaishoitajien päihteiden käytön yleisyydestä ei ole saatavilla tarkkaa tutkimustietoa. Tiedetään kuitenkin, että omaishoidossa esiintyy runsaasti kuormitustekijöitä, jotka voivat lisätä päihteiden käytön riskiä.

Sitova hoiva voi kuormittaa omaishoitajaa fyysisesti ja psyykkisesti, kaventaa sosiaalisia suhteita ja muuta elämää sekä heikentää toimeentulon edellytyksiä. Päihteistä saatetaan etsiä apua rentoutumiseen, ja niiden avulla voidaan yrittää päästä hetkeksi irti arjesta. Harmittomalta tuntuvasta päihteiden käytöstä voi tulla salakavalasti haitallinen tapa.

Omaishoitajuus ei ole este kohtuulliselle alkoholin käytölle. Tarkkaa rajaa kohtuullisen ja haitallisen alkoholin käytön välille on kuitenkin hankala asettaa.

Juomatapatutkimuksen (THL 2016) mukaan yli puoli miljoonaa suomalaista juo yli riskirajojen, ja heillä on kohonnut pitkäaikaisten terveyshaittojen riski. Ikääntyneiden ja erityisesti ikääntyneiden naisten alkoholin käyttö on lisääntynyt ja arkipäiväistynyt viime vuosikymmeninä. Yhä harvempi ikäihminen on raitis.

“Päihteiden haitallinen käyttö ei tavallisesti näy ulospäin. Päihteiden käyttöä voi olla missä elämäntilanteessa tahansa, yhtä hyvin iäkkäällä puolison hoitajalla kuin työssäkäyvällä erityislapsen omaishoitajalla. Siksi haluamme kannustaa ammattilaisia keskustelemaan alkoholista ja muista päihteistä jokaisen omaishoitoperheen kanssa”, Elina Koponen sanoo. “Keskustelun avaaminen vaikeasta aiheesta on usein parasta huolenpitoa.”

Lataa Ota päihteet puheeksi -työkalu pdf-muodossa Omaishoitajat.fi -verkkosivuilta.

 

Lisätietoa

Elina Koponen, koordinaattori, elina.koponen@omaishoitajat.fi, puh. 020 7806 589
Kaisa Parviainen, kehittämispäällikkö, kaisa.parviainen@omaishoitajat.fi, puh. 020 7806 512

 

Julkaistu 4.5.2021