Yhdistystoiminta

Jäsenyhdistykset ovat omaishoitajia varten

Omaishoitajaliitolla on 68 jäsenyhdistystä, jotka tukevat omaishoitoperheitä, edistävät heidän asemaansa sekä järjestävät erilaista toimintaa omaishoitajille ympäri Suomea. Jäsenyhdistykset toimivat yhteistyössä kuntien, seurakuntien, oppilaitosten ja muiden järjestöjen kanssa.

Jäsenyhdistysten toimintamuotoja ovat esimerkiksi:

  • vaikuttaminen ja edunvalvonta
  • ohjaus ja neuvonta
  • vapaaehtoistoiminta
  • virkistystoiminta (esim. kurssit, retket ja tapatumat)
  • koulutus ja valmennus
  • vertaistuki keskustelu- ja toimintaryhmissä
  • OmaisOiva-toiminta, kuten Ovet-valmennus®
  • Muut hanketoiminnat

Jäsenyhdistykset kehittävät ja toteuttavat omaishoitoperheitä tukevia toimintamuotoja vapaaehtoispohjalta ja STEA:n jakamien avustusten tuella (erilaiset hankkeet ja OmaisOiva-toiminta osassa yhdistyksiä). Toimintaan voivat osallistua kaikki omaistaan hoitavat ja omaishoidosta kiinnostuneet. Osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.

Linkkejä

Lisätietoa jäsenyhdistysten toiminnoista

Vertaistoiminta

Klikkaamalla hiirellä kuvaa, saat sen suuremmaksi.

Jäsenyhdistykset järjestävät omaishoitajille vertaisryhmiä, joista osa on tarkoitettu kaikille omaishoitajille ja osa on suunnattu esimerkiksi erityislasten vanhemmille tai omaishoitajille, joiden omaishoitotilanne on päättynyt hoidettavan läheisen kuolemaan tai muuttanut muotoaan hoidettavan läheisen siirryttyä pitkäaikaishoitoon (Katse huomiseen -ryhmät).

Samankaltaisten elämänkokemusten jakaminen ryhmässä voimaannuttaa ja vuorovaikutus tukee jaksamista. Ymmärtämiseen ei vertaisten kesken tarvita aina edes sanoja.

Erityislapsiperheille Metkoja menetelmiä (Hyvinvoiva perhe -sivut) on koonnut Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry.

Vaikuttamisen mahdollisuudet

Yhdistykset kokoavat ja välittävät omaishoitajien näkemyksiä ja toiveita päätöksentekijöille. Osallistumalla toimintaan olet myös mukana vaikuttamassa omaishoitoon liittyvin asioihin.

Tuki ja ohjaus

Jäsenyhdistykset tarjoavat omaishoitajille ohjausta ja neuvontaa omaishoitoon liittyvissä kysymyksissä.

OmaisOiva-toiminta tukee omaishoitajan jaksamista

OmaisOiva-toimintaa toteuttavat paikallisyhdistykset järjestävät omaishoitajien tueksi monia erilaisia toimintamuotoja. OmaisOiva-toiminta tarjoaa tietoa, ohjausta ja vertaistukea mahdollisimman lähellä kotia.

OmaisOiva-kioskeissa ja -kahviloissa saat tietoa omaishoidosta. Voit myös vaihtaa kokemuksia toisten omaishoitajien kanssa ja kuulla omaishoitajien paikallisyhdistyksen toiminnasta. Ilmoittautumatta ja sitoutumatta. Kioskit ja kahvilat palvelevat sekä omaishoitajia että muita omaishoidosta kiinnostuneita.

OmaisOiva-ryhmissä voit jakaa ajatuksia ja tunteita toisten omaishoitajien kanssa. Ovet-valmennuksesta saat tietoja, taitoja ja tukea omaishoitajana toimimiseen. OivaHetki antaa mahdollisuuden yksilölliseen kohtaamiseen.

OmaisOiva-toimintaa toteuttavat paikallisyhdistykset löydät täältä.

 

Päivitetty 14.1.2022