Omaishoitajaliitto valitsi uudet jäsenet hallitukseen

Raija Kontiosalo (vasemmalla), Marko Niiranen ja Laura Kalliomaa-Puha valittiin Omaishoitajaliiton hallitukseen vuosiksi 2020-2021. Syyskokous valitsi hallitukseen myös Sari Riskumäen ja Oona Ylösen, jotka eivät olleet paikalla kokouksessa. Kuva: Antti Hyvärinen

Omaishoitajaliiton syyskokous on valinnut liiton hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Omaishoitajaliiton hallituksessa vaikuttavat vuonna 2020 puheenjohtaja Sari Raassina (kliininen opettaja, erikoislääkäri), Laura Kalliomaa-Puha (OTT, apulaisprofessori), Hannu Koivula (omaishoidon kokemusasiantuntija), Raija Kontiosalo (KM, SHO), Marko Niiranen (TtM, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö), Sari Riskumäki (omaishoitaja), Mali Soininen, (KM, yksikönjohtaja, eläkkeellä), Ritva Särkkä (TM), Carmen Villman (omaishoitaja), Tarja Välimäki (TtT, dosentti) ja Oona Ylönen (YTM, VTL, työelämäprofessori).

Liiton hallitukseen kuuluu kymmenen jäsentä ja puheenjohtaja. Hallituksen jäsenien toimikausi on kaksivuotinen. Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Hallituskautensa toiseen vuoteen jatkavat Raassina, Koivula, Soininen, Särkkä, Villman ja Välimäki.

Vantaalla 9.10. kokoontunut liiton syyskokous valitsi hallitukseen vuosiksi 2020-2021 Kalliomaa-Puhan, Kontiosalon, Niirasen, Riskumäen ja Ylösen. Heistä Kontiosalo ja Riskumäki jatkavat uudelle kaudelle. Kalliomaa-Puha, Niiranen ja Ylönen ovat uusia jäseniä Omaishoitajaliiton hallituksessa.