Omaishoitajaliitto valitsi uudet jäsenet hallitukseen

Omaishoitajaliiton syyskokous valitsi liiton hallituksen jäsenet kaudelle 2022–2023.

Uusina jäseninä valituiksi tulivat
  • Merja Kyllönen (kansanedustaja, bioanalyytikko, omaishoidon kokemusasiantuntija)
  • Eero-Veikko Niemi (IT-ammatinharjoittaja, omaishoidon kokemusasiantuntija)
  • Martti Talja (LKT, professori).
Kuvassa Omaishoitajaliiton uusista jäsenistä kansanedustaja Merja Kyllönen ja professori Martti Talja. Syyskokouksen puheenjohtajana toimi kansanedustaja Sari Essayah. Kuvakaappaus: Matilda Linnavirta.
Uudelleen valittiin
  • Laura Kalliomaa-Puha (OTT, professori, omaishoidon kokemusasiantuntija)
  • Raija Kontiosalo (KM, SHO, omaishoidon kokemusasiantuntija)
  • Oona Ylönen (YTM, VTL, työelämäprofessori).

Liiton hallitukseen kuuluu kymmenen jäsentä ja puheenjohtaja. Hallituksen jäsenien toimikausi on kaksivuotinen. Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa.

Hallituksessa jatkavat puheenjohtaja Sari Raassina, varapuheenjohtaja Tarja Välimäki sekä jäsenet Hannu Koivula, Ritva Särkkä ja Mali Soininen.

Omaishoitajaliiton syyskokous järjestettiin 7.10.2021 etäkokouksena.