Omaishoitajaliitto sote-valiokunnalle: Omaishoito voi tuottaa säästöjä ainoastaan, jos siihen investoidaan

Eduskuntatalo
Kuva: Antti Hyvärinen

Omaishoitajaliitto oli 24.10. kuultavana sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, joka käsitteli valtion talousarviota 2020 ja taloussuunnitelmaa 2020–2023.

Kuulemisen teemana oli omaishoidon, kotihoidon ja perhehoidon kehittäminen. Liitto korosti, että omaishoito voi tuottaa valtion tavoittelemia säästöjä, mutta ainoastaan, jos omaishoitoon myös investoidaan.

Liiton keskeiset ehdotukset kehittämisessä koskivat omaishoidon tuen yhdenvertaisuutta, laadukkaiden palvelujen kokonaisvaltaista saatavuutta sekä ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamisen keinoja.

Omaishoito on hoivan keskeinen muoto, koska 80 prosenttia hoivasta on läheisten vastuulla. Liitto toi esiin myös sen, että omaishoito ei ole aina oikea ratkaisu. Valiokunnan jäsenet esittävät useita kysymyksiä muun muassa palveluiden toimivuudesta ja omaishoidon kustannuksista.

Liittoa edusti kuulemisessa toiminnanjohtaja Sari-Minna Tervonen. Muita kutsuttuja asiantuntijoita olivat professori Marja Jylhä (Tampereen yliopisto), neuvotteleva virkamies Anne-Mari Rassina (STM), lakimies Marjut Vuorela (VTKL) ja johtaja Päivi Topo (Ikäinstituutti) sekä asiantuntija Raija Leinonen (Perhehoitoliitto).

Omaishoitajaliiton lausunto kokonaisuudessaan