Omaishoitajaliitto: Omaishoidon kehittämiseen tarvitaan kansallinen strategia

Omaishoitajaliitto on 5.5. antanut eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausunnon liittyen valtioneuvoston selontekoon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021–2024.

Valtioneuvoston selonteossa tuodaan esiin koti- ja omaishoidon kehittäminen. Omaishoitajaliitto katsoo, että omaishoidon kehittämiseksi osana hoivan kokonaisuutta tarvitaan kansallinen omaishoidon strategia.

Liitto muistuttaa, että resurssointi omaishoitoon on investointi, joka vähentää tai siirtää myöhäisemmäksi julkisesti rahoitetun raskaamman hoivan tarvetta ja vähentää hoivamenoja.

Valtioneuvoston selonteossa todetaan, että hyvinvoinnin lisäämisen ja julkisen talouden tasapainottamisen kannalta avainasemassa ovat työllisyyttä kohentavat toimet.

Omaishoitajaliiton lausunnossa todetaan, että työllisyyttä voidaan kohentaa uudistamalla työlainsäädäntöä siten, että omaishoitajina toimivien henkilöiden työssäkäyntiä helpottuu.

Lausunnossa myös muistutetaan, että koronan vuoksi monet omaishoitajat ovat haastavissa tilanteissa. Poikkeusaikana omaishoitajien tukipalvelut on järjestetty vaihtelevasti.

Valiokunta painottaa palvelujen saatavuuden turvaamista

Omaishoitajaliittoa ja muita asiantuntijoita kuullut eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi lausuntonsa 12.5.

Valiokunta painottaa ennaltaehkäisevien palvelujen saatavuuden turvaamista, erityisesti mielenterveys- ja päihdepalvelujen, erityisryhmien ja lastensuojelun osalta.

Valiokunta toteaa, että koronakriisin vaikutukset todennäköisesti lisäävät sote-palvelujen tarvetta myös pidemmällä aikavälillä. Valiokunta pitää tärkeänä, että myös sote-järjestöissä toteutettujen tukipalvelujen jatkuvuus ja toimintaedellytykset turvataan.

Oppositiopuolueet perussuomalaiset ja kokoomus jättivät lausunnon oheen eriävät mielipiteensä.

Perussuomalaiset katsoo, että koronakriisin aikana ansiotyöstään palkattomalle vapaalle jäävien omaishoitajien toimeentulo olisi tullut turvata maksamalla heille ansionmenetyskorvausta samalla tavalla kuin lastaan kotiin hoitamaan jääville vanhemmille.

Kokoomus toteaa eriävässä mielipiteessään, että vanhuspalveluiden uudistamistyö on tehtävä kokonaisuutena niin, että voidaan turvata laadukas ja hyvä hoito ja hoiva jokaiselle ikääntyneelle sekä ympärivuorokautisessa hoivassa, kotihoidossa ja omaishoidossa.

Omaishoitajaliiton lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 5.5.2020

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021–2024

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto selontekoon 12.5.2020

 

Julkaistu 13.5.2020