Omaishoitajaliitto mukana OTE-turvallisuushankkeessa

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille (OTE) -hankkeen tavoitteena on parantaa iäkkäiden ja muistisairaiden, heidän omaistensa, omaishoitajien ja hoidettavien turvallisuusosaamista sekä arjen ja asumisen turvallisuutta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Omaishoitajaliiton, Muistiliiton, pelastustoimen, Tukesin ja mm. turvatekniikan valmistajien kanssa.

Turvallisuuskoulutuksia järjestetään Omaishoitajaliiton ja Muistiliiton sekä näiden jäsenyhdistysten tilaisuuksissa. Tapahtumissa käydään läpi erityisryhmien arjen ja asumisen turvallisuutta, sähkö- ja paloturvallisuutta, liikkumista sekä eksymisiä. Lisäksi tilaisuuksissa voi tutustua turvatekniikkaan.

Järjestä oma turvallisuustilaisuus

Jos olet järjestämässä jäsen- tai yleisötilaisuutta, jossa OTE-turvallisuustietoa voitaisiin jakaa, ota yhteys OTE-hankkeen projektipäällikkö Tarja Ojalaan, puh. 044 761 0376 tai sähköpostitse tarja.ojala@spek.fi. OTE-hankkeelta on mahdollisuus saada asiantuntija luennoitsijaksi tai työpajan vetämiseen, omaiskahvilamateriaaleja tai turvatekniikan esittelyä. Yhteistyössä pelastustoimen kanssa voidaan järjestää alkusammutusharjoitus.

Lisätietoa hankkeesta ja kartta OTE-tapahtumista: www.spek.fi/OTE.

     Omaishoitajaliitto