Omaishoitaja, Suomi.fi on koonnut tiedot saatavilla olevista palveluista ja tuesta yhteen osoitteeseen

Suomi.fi on julkaissut 1. syyskuuta Omaishoitajien oppaan, jonka tavoitteena on koota kaikki olennainen tieto helposti yhteen osoitteeseen. Käyttäjä voi alussa antaa nimettömänä taustatietoja tilanteestaan. Näiden valintojen perusteella käyttäjälle valikoituu sopivaa sisältöä: ohjeita sekä tietoa tarjolla olevista palveluista ja vertaistuesta. Oppaan suunnittelussa on ollut mukana vertaistukea tarjoavia tahoja, järjestöjä ja viranomaisia.

Isä ja tytär lukevat kirjaa yhdessä

Omaishoitajan ensiapupaketilla pääsee liikkeelle

Omaishoitajien opas neuvoo arjen käytännön asioissa ja erilaisissa muutostilanteissa. Se on suunnattu sekä henkilöille, jotka vasta pohtivat omaishoitajaksi ryhtymistä tai omaishoitajana jo toimineille.

”Kun ihminen pohtii omaishoitajuutta, on tapahtunut niin paljon tunteita herättäviä asioita, että omat ajatukset eivät ole kirkkaita. Siinä tilanteessa opas on ensiapupaketti, jonka avulla pääsee liikkeelle”, kuvailee oppaan suunnitteluun osallistunut Meeri Rinta-Jouppi. Hän on toiminut omaishoitajana sekä valtakunnallisen Omaishoitajaliiton että alueellisen omaishoitajayhdistyksen luottamustehtävissä.

Rinta-Joupin mukaan oppaan keskeisin anti on se, että se antaa kokonaiskuvan ja auttaa jäsentelemään ja palastelemaan omaa tilannetta porras kerrallaan.

”Ryhdynkö omaishoitajaksi? Mitä omaishoitajuus pitää sisällään? Mihin olen oikeutettu? Tietoa vaikkapa tuesta, palveluista tai omaishoitajalle kuuluvista vapaapäivistä ei ole helppo löytää.”

”On erittäin tärkeää, että oppaassa ohjataan omaishoitajaa hakemaan tukea myös omaan jaksamiseen ja vertaistuen piiriin. Jos et hoida itseäsi, et jaksa myöskään hoitaa toista. On hyvä myös tiedostaa, että on mahdollista todeta, että ei jaksa.”

Hän kiittelee myös oppaan ymmärrettävyyden ja selkeyden eteen tehtyä moniammatillista yhteistyötä.

Suomi.fi neuvoo esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • oletteko läheisesi kanssa oikeutettuja omaishoidon tukeen ja muihin palveluihin
  • millaista apua ja tukea voitte saada, jotta arkenne sujuisi helpommin? * miten toimia, kun omassa tilanteessasi tai läheisesi terveydentilassa on tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat tuen tarpeeseen tai omaishoitosopimukseen?
  • onko paikkakunnallasi tarjolla vertaistukea tarjoavia tahoja?

Opas on suunniteltu laajalla yhteistyöllä

Omaishoitajille suunnatun oppaan suunnitteluun ovat osallistuneet Folkhälsan, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Omaishoitajaliitto ja sen jäsenyhdistykset, Vammaisperheyhdistys Jaatinen sekä ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Kela, THL, Essote sekä Kauniaisten, Naantalin ja Rovaniemen kaupunki.

Oppaan löydät  Suomi.fi-verkkosivulta https://www.suomi.fi/oppaat/omaishoito 

Päivitetty 29.9.2021