Ovet-valmennuksen® järjestäjälle

Ovet-valmennus® on liiton paikallisyhdistysten toimintaa omaishoitajien tueksi

Klikkaa kuva suuremmaksi.

 

Ovet-valmennuksia® toteuttavat Omaishoitajaliiton paikallisyhdistykset sekä yksin että yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

Ovet-valmennus® on helppokäyttöinen, testattu ja laadukkaaksi todettu toimintamalli, jolla tuetaan omaishoitajaa käyttämään ja ylläpitämään omia voimavarojaan.

 


Omaishoitajaliitto kehitti Ovet-valmennuksen RAY-rahoituksella vuosina 2010–2012. Vuonna 2016 Ovet-valmennus® rekisteröitiin Omaishoitajaliiton tavaramerkiksi
.

Omaishoitajaliiton paikallisyhdistykset ovat toteuttaneet Ovet-valmennuksia vuodesta 2010. Paikallisyhdistysten toteuttamat Ovet-valmennukset perustuvat vahvaan osaamiseen, omaishoidon ammatilliseen ja kokemuspohjaiseen asiantuntemukseen sekä ajan tasalla oleviin Ovet-valmennusmateriaaleihin, joita liitto päivittää paikallisyhdistystensä käyttöön.

Ovet-valmennus® täydentää kuntien lakisääteistä valmennusta omaishoitajille

Omaishoitosopimuksen tehneiden omaishoitajien valmennus on kunnan tehtävä 1.1.2018 alkaen (laki omaishoidon tuesta 3a§). Kunnan velvollisuus järjestää valmennusta koskee omaishoitosopimuksen tehneitä omaishoitajia.

Ovet-valmennus® ei korvaa kunnan järjestämisvastuulle kuuluvaa sopimusomaishoitajien valmennusta. Liiton paikallisyhdistykset ja kunnat voivat kuitenkin tehdä valmennusyhteistyötä ja suunnitella sekä toteuttaa omaishoitajille valmennuskokonaisuuden, joka muodostuu kunnan lakisääteisestä osuudesta sekä sitä täydentävästä paikallisyhdistyksen järjestämästä Ovet-valmennuksesta®.

 

 

 

 

 

 

 

 

Omaishoitajaliitto myöntää oikeuden käyttää Ovet-valmennus(R) -tavaramerkkiä ainoastaan liiton paikallisyhdistyksille. Ovet-valmennuksia® voivat kuitenkin muutkin toimijat toteuttaa yhteistyössä liiton paikallisyhdistysten kanssa.

Liiton Ovet-valmennuksia toteuttavien paikallisyhdistysten yhteystiedot.


Hyödynnä Ovet-valmennusohjelmaa ja materiaaleja

Ovet-ohjaajakurssi sekä Ovet-ohjaajan käsikirja (sis. muistitikku) ovat kaikkien hyödynnettävissä, vaikka oikeus käyttää valmennuksesta nimikettä Ovet-valmennus® on vain liiton paikallisyhdistyksillä. Materiaaleja voi käyttää tukena omaishoitajille suunnatun valmennuksen suunnittelussa sekä osana valmennuksen toteutusta.

Klikkaa kuva suuremmaksi.

Ovet-ohjaajakurssilta saa eväitä omaishoitajille suunnattujen valmennusten toteuttamiseen.

Ovet-ohjaajakurssi antaa tietoa Ovet-valmennuksen sisällöstä ja työskentelymenetelmistä, ohjaajan roolista sekä perustietoa ryhmän ohjaamisesta ja käytännön järjestelyistä. Ovet-ohjaajakurssille voivat osallistua mm. järjestöjen, kuntien, seurakuntien toimijat.  Koulutuksen järjestää Omaishoitajaliitto. Tulossa olevat Ovet-ohjaajakurssit löydät Tapahtumat-sivulta.

Ovia omaishoitajuuteen -käsikirja sisältää ohjeistuksen Ovet-valmennuksen teemojen käsittelyyn sekä tietoa valmennuksen käytännön järjestelyistä, ryhmän ohjaamisesta ja työskentelymenetelmistä. Käsikirjasta löytyvät myös valmennusmoduulit työssäkäyville omaishoitajille sekä muistisairaita läheisiään hoitaville (MuistiOvet). Muistiovet toteutetaan yhteistyössä Muistiliiton paikallisyhdistysten kanssa. Käsikirjaan liittyvällä muistitikulla ovat valmennuksen toteuttamista tukevat diasarjat jokaiseen valmennusosioon sekä muuta taustamateriaalia. Käsikirja ja muistitikku on päivitetty vuonna 2016. Käsikirjan saa osallistumalla Ovet-ohjaajakurssille tai sen voi tilata liiton myyntituotteista.

 

Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta ja 
Omainen hoitajana -oppaat sopivat erinomaisesti Ovet-valmennuksen materiaaliksi.
Valmennukseen osallistuville voidaan jakaa oppaita. Oppaita voi myös ostaa itselle.

Tutustu oppaisiin materiaalipankissa tai myyntituotteissa.

 

 

Ovet-valmennus vahvistaa omaishoitajan toimijuutta

Liiton paikallisyhdistysten järjestämiin Ovet-valmennuksiin on vuosina 2010 – 2016 osallistunut 2 269 omaishoitajaa, joista noin puolet on ollut omaishoidon tuen saajia. Omaishoitajat ovat seurantakyselyn ja valmennuspalautteiden perusteella kokeneet valmennuksen hyödylliseksi. Myös Ovet-valmennuksia järjestäneet kuntatoimijat ovat kokeneet toiminnan hyödylliseksi.