Omaishoitajien mentorointiohjelma

Mentorointia omaishoitajien tueksi

Omaishoitajien mentorointiohjelma on Omaishoitajaliiton ja Sairaanhoitajaliiton kehittämä toimintamuoto, jossa omaishoitajilla on mahdollisuus jakaa omaishoitajuuteen liittyviä kokemuksiaan ja tunteitaan kahdenkeskisissä tapaamisissa mentorina toimivan seniorisairaanhoitajan kanssa.

Omaishoitajien mentorointi perustuu

  • mentorin ja omaishoitajan luottamukselliseen keskusteluun ja ajatusten vaihtoon säännöllisissä tapaamisissa
  • yhdessä sovittuihin tavoitteisiin ja suunnitelmaan
  • vapaaehtoisuuteen, mutta edellyttää molempien osapuolien sitoutumista mentorointiohjelmaan

Mentori voi tukea omaishoitajaa

  • löytämään uusia näkökulmia arkeen,
  • pohtimaan keinoja, jotka helpottavat omaishoitajana toimimista sekä
  • käsittelemään omaishoitajuutensa liittyviä tunnetekijöitä, arvoja ja arvostuksia.

Omaishoitajalta odotetaan

  • halua jakaa kokemuksiaan sekä pohtia omaa tilannettaan ja rooliaan omaishoitajana
  • mahdollisuutta hetkeksi irrottautua omaishoidosta
  • sitoutumista mentorointiohjelmaan

Kokeneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset omaishoitajien mentoreina

Mentoreina toimivat eläkkeellä olevat sairaanhoitajat, ja muut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, jotka haluavat hyödyntää osaamistaan ja syventää ymmärrystään omaishoitajuudesta. Ammatillinen tausta ja pitkä työkokemus muodostavat vahvan perustan omaishoitajien mentorina toimimiselle.

Mentorointiohjelman pilotin kaava vuonna 2015

Klikkaa kuvaa suuremmaksi.

Mentorikoulutus
Omaishoitajaliitto koulutti mentoreiksi haluavat yhden päivän koulutuksella, jossa perehdytään omaishoitoon sekä mentorointiin omaishoitajan tukemisen näkökulmasta.

Mentorointitapaamiset
Omaishoitajat ja mentorit kohtaavat ensimmäisen kerran käynnistystapaamisessa, jossa ennakkoon luodut omaishoitaja-mentori -parit tutustuvat ja allekirjoittavat keskinäisen mentorointisopimuksen ja sopivat ensimmäisen varsinaisen mentorointitapaamisen ajankohdan.

Mentorointitapaamisia on kerran kuukaudessa. Ensimmäisessä tapaamisessa omaishoitajat määrittelevät mentoroinnille omat odotuksensa ja tavoitteensa mentorin tuella. Samalla parit sopivat tulevien tapaamisten aiheista ja teemoista. Tämän jälkeen mentorointitapaamiset jatkuvat noin 8 kuukauden ajan.

Mentorointiprosessin puolivälissä on kaikille yhteinen väliarvioinkokoontuminen, jota edeltää mentoreiden työnohjauksellinen tapaaminen. Mentorointi päättyy yhteiseen päätösarviointitilaisuuteen.

Kokemuksia mentorointiohjelmasta?

RAY:n Inhimillisiä uutisia -kesäkiertue kävi Turun pilotin väliarviointikokoontumisessa haastattelemassa kolmea omaishoitaja-mentori -paria. Lue haastattelusta, mitä mietteitä mentorointi on omaishoitajissa ja mentoreina toimivissa seniorisairaanhoitajissa herättänyt, mitä se on antanut ja vaatinut?

Kiinnostuitko?

Mentoreina toimivat mentorikoulutuksen käyneet eläkkeellä olevat sairaanhoitajat ja muut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Jos  olisit halukas eläkkeellä ollessasi toimimaan omaishoitajan mentorina, voi tämä olla juuri Sinulle sopiva toimintamuoto. Jos kiinnostuit mentorina toimimisesta, ota yhteyttä sitä toteuttaviin paikallisyhdistyksiin (lista alla).

Mentorointiohjelmaa toteuttavat muutamat Omaishoitajaliiton paikallisyhdistykset. Jos yhdistys on kiinnostunut mentorointiohjelman käynnistämisestä, lisätietoa saa OmaisOivan työntekijöiltä.

Mentorointia toteuttavat liiton paikallisyhdistykset

Päivitetty 1.7.2020