Voimaa ihmissuhteista

Sosiaalisten suhteiden merkitys

Ystävät, läheiset sekä muut ihmiset elämässämme muodostavat sosiaalisen verkoston, jonka kautta meidän on mahdollista saada tietoa ja tukea. Omaishoitotilanne voi vaikuttaa siihen, että vuorovaikutus perheen ulkopuolella vähenee. Aika ei kenties riitä läheisten tapaamiseen samalla tavalla kuin ennen hoivasuhdetta, tai kotoa poistuminen vaatii paljon järjestelyjä. Sosiaalisten suhteiden ja tuen merkitys korostuu erityisesti silloin, kun hoivasuhde on kuormittava ja raskas.

Sosiaaliset suhteet lisäävät henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Yksinäisyyden kokemus näkyy ja tuntuu kehossa monin tavoin. Välillä on hyvä pysähtyä miettimään, keitä ovat minulle tärkeät ihmiset. Miten voisin ylläpitää sosiaalisia suhteitani omaishoitotilanteesta huolimatta? Keneltä voisin saada tukea tai pyytää apua tarvittaessa? Vuorovaikutuksessa molemmat osapuolet antavat ja saavat. Sosiaalisten suhteiden määrä ei kerro siitä, koetko yksinäisyyttä vai et. Joskus yksikin ystävä riittää täyttämään sosiaalisen tuen tarpeet. Sosiaalista tukea on mahdollista saada oman lähipiirin lisäksi esimerkiksi vertaistuen kautta.

Lue lisää Lähellä-lehdestä 4/2021.

Verkostokartta

Verkostokartta

Verkostokartta auttaa hahmottamaan omia verkostoja ja tekemään niistä näkyviä. Sosiaaliset suhteet muuttuvat ajan myötä eli senkin takia on välillä hyvä pysähtyä pohtimaan omia verkostoja. 

Verkostokartan tekeminen 

Sijoita paperin keskelle itsesi ja piirrä ympärille itsellesi tärkeät ihmiset, kuten esim. perheenjäsenet, sukulaiset, ystävät, naapurit/tuttavat, työkaverit, opiskelukaverit, vertaiset. Merkitse karttaan ihmisiä, jotka ovat keskeisiä arjessasi ja elämässäsi. Piirrä läheisemmät sisäkehälle ja etäisemmät kauemmas keskustasta.   

Kun olet piirtänyt kartan, voit pohtia mistä suhteista saat erityisesti voimaa? Onko omaa tukiverkostoa tarpeen vahvistaa? 

Jokaisen verkosto on omanlaisensa, eikä tarkoitus ole keskittyä kontaktien lukumäärään. Verkostokarttaa katsomalla sinun on mahdollista tunnistaa ja nähdä verkostosi vahvuudet, mutta myös heikkoudet.  

Vertaistuki

Vertaistuki on voimavaraistavaa toimintaa. Se tarkoittaa kokemusten jakamista toisen samankaltaisessa elämäntilanteessa olevan kanssa. Vertaistuki voi olla kahden ihmisen välistä keskustelua, ryhmämuotoista toimintaa tai ajatusten vaihtoa erilaisilla verkkoalustoilla.  

Omien ajatustensa ja toimintamalliensa kanssa saattaa päätyä umpikujaan ja ulospääsyä voi olla vaikea löytää yksin. Onkin usein hyvä peilata omaa tilannettaan ja kokemuksiaan muiden kanssa. Vertaistuen avulla saa usein runsaasti vinkkejä ja tietoa. Se antaa myös mahdollisuuden tulla ymmärretyksi, jakaa omia tunteitaan sekä tarjoaa kokemuksen hyväksytyksi tulemisesta. Toinen saman kokenut ymmärtää ja tukee vaikeissa tilanteissa. Toisaalta myös onnistumisia ja arjen hyviä hetkiä on mukava jakaa toisten kanssa. 

Liiton jäsenyhdistykset eri puolilla maata järjestävät vertaistukiryhmiä ja muuta hyvinvointia tukevaa toimintaa omaishoitajille. Alle olemme koonneet myös muita hyödyllisiä linkkejä, joiden kautta pääset vertaistuen äärelle. 

https://www.terveyskyla.fi/vertaistalo 

Lue lisää Lähellä-lehdestä 4/2021.