Hyvinvointia elämänmuutoksessa

Miten tukea omaa hyvinvointia arjessa?

Huolehdi perustarpeistasi

Ihmisellä on perustarpeita, joiden täyttäminen on elämän kannalta välttämätöntä. Näitä ovat esimerkiksi riittävä ravinto, lämpö ja uni. Tämän lisäksi perustarpeisiin kuuluu myös ihmisyyden kannalta olennaiset asiat kuten läheisyys, mahdollisuus itsensä toteuttamiseen sekä arvostus niin itseltä kuin muilta.

Silloin, kun huolehtii läheisestään saattaa itsestä ja omista tarpeista huolehtiminen jäädä taka-alalle. Oma terveys ja hyvinvointi on kuitenkin edellytys sille, että jaksaa huolehtia läheisestään. Välillä onkin hyvä pohtia, mitkä asiat elämässä ovat niitä, jotka lisäävät omaa jaksamista ja miten huolehdit omista tarpeistasi.

Mistä arkesi koostuu?

Toisinaan on hyvä pysähtyä pohtimaan, minkälaista arkesi oikeastaan on? Elämänympyrätehtävä auttaa hahmottamaan sitä, minkälaisista asioista arki koostuu. Vuorokaudessa on 24 tuntia, mihin kaikkeen aika kuluu?

Elämänympyrä

Piirrä paperille ympyrä ja jaa se sen jälkeen 24 osaan.

Elämän ympyrä

Voit myös tulostaa kuvan tästä linkistä.

Mieti hetki omaa elämääsi. Mistä eri osista normaali vuorokautesi koostuu? Kuinka paljon aikaa päivästäsi menee kotitöihin, töihin, harrastuksiin, omaishoitoon? Entä kuinka paljon nukut, tapaat ystäviä?

Väritä tai merkitse kuvaan kuinka paljon aikaa käytät erilaisiin arjen toimiin (1 viipale = 1 tunti).

Kun olet tehnyt ympyrän, voit tarkastella sitä hetken. Oletko tyytyväinen tilanteeseen vai onko jotain asioita arjessasi, joihin kaipaisit muutosta? Mitä muutos vaatisi sinulta, entä muilta? Mahtuuko vuorokauteen aikaa levolle ja itsestä huolehtimiseen?

Monta rautaa tulessa

Omaishoitajan arki ja läheisen ihmisen tukena toimiminen voi vaatia monien asioiden yhtäaikaista organisoimista. Arki voi edellyttää jatkuvaa tehtävien priorisointia eli asettamista tärkeysjärjestykseen. Elämä voi tuntua toisinaan kaaokselta.  

Me kaikki haluaisimme sellaisen arjen, jossa omat toiveet ja arvot voivat toteutua. Oman hyvinvoinnin kannalta on tärkeä kokea, että pystyy vaikuttamaan omaan ajankäyttöön. Aikataulujen hallitsemattomuus voi lisätä stressin tunnetta. Jatkuvat keskeytykset aiheuttavat usein tunnetta siitä, ettemme saa oikein kiinni mistään. Ajatukset myös lähtevät helposti pyörimään kehää. 

Voit lukea lisää myös vinkkivihosta  ja Lähellä lehdestä 1/2021.

Kuuntele podcast aiheesta ajanhallinta. Aiheesta keskustelemassa Andrea Lorenz-Wende ja Marjo Ring.

Podcastin tekstiversio

Stressin selättämisessä auttaa pysähtyminen hetkeen

Stressillä tarkoitetaan tilanteita, joissa henkilöön kohdistuvat haasteet ja vaatimukset ylittävät hänen käytössään olevat voimavaransa.  Jännittyneenä ihminen reagoi myös haasteisiin tavallista herkemmin. Ihmiselle on tyypillistä, että epänormaalin vaativia tilanteita aletaan pitää normaalina. Tämä hidastaa stressin tunnistamista.  

Stressi ei kuitenkaan ole pelkästään negatiivinen ilmiö. Lyhytaikainen ja maltillinen stressi parantaa esimerkiksi ongelmanratkaisutaitoja, keskittymiskykyä ja edistää luovuutta. Lisäksi aivomme ovat hyvin joustavat eli stressin vähentymisen myötä aivot pystyvät palautumaan. Pitkään jatkuessaan stressi voi kuitenkin vaikuttaa terveyteen. 

Sanoita huolesi

Jotta stressiä ja siihen liittyviä oireita voi lähteä purkamaan, pitää sitä oppia tunnistamaan. Mitä kiireisempää ja stressaavampaa arki on, sitä tärkeämpää on pysähtyä hetkeksi tarkastelemaan ja arvioimaan stressin lähteitä.  

Voit lukea lisää myös vinkkivihosta  ja Lähellä lehdestä 2/2022.

Kuuntele podcast aiheesta stressi. Aiheesta keskustelemassa Andrea Lorenz-Wende ja Marjo Ring.

Podcastin tekstiversio

Luonnossa liikkuminen luo hyvinvointia

Luonnossa liikkumisen ja pelkästään oleilun tiedetään elvyttävän ja rauhoittavan mieltä. Tiedetään, että luonnon helmassa stressi lievittyy, mieliala kohenee ja sosiaalinen hyvinvointi lisääntyy.  

Vaikka aina ei pääsisi liikkumaan luontoon, jo luotokuvien ja äänten kuuleminen voi lievittää kipua ja kohentaa mielialaa.  

Luonto tarjoaa siis monenlaisia mahdollisuuksia niin fyysisten hyvinvoinnin kuin mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Jo pienetkin hetket luonnossa, puistoissa, viheralueilla auttavat. 

Pohdi hetki, onko sinun mahdollista päästä luonnon helmaan säännöllisesti?  

Pystyttekö lähtemään yhdessä ulos apua tarvitsevan läheisen kanssa?  

Tutustu Kuu kiurusta kesään- hankkeen luontosivustoon.

Mieli ry:n tietoisen läsnäolon metsäkävely.

Luopumista vai uusia mahdollisuuksia?

Omaishoitotilanne muuttaa elämää väistämättä. Muutos on aina kriisi ja siihen sisältyy myös luopumista.

Mitä muutos tarkoittaa?

Lue Lähellä-lehden juttu Toteutumattomia unelmia vai parempaa elämää? 4/2021

Ihmissuhde ei lopu vaikka omaishoito loppuu 4/2021

Alkoholin käytön tarkastelu kannattaa

Omaishoitajuus on elämistä arjessa ja juhlassa, eikä omaishoitajuus ole este kohtuulliselle alkoholin käytölle. Omia alkoholin käyttötottumuksia on kuitenkin hyvä välillä pysähtyä pohtimaan, sillä kohtuutta runsaampi alkoholin käyttö lisää haasteita omaishoitotilanteessa. 

Alkoholi heikentää jaksamista ja unta. Se usein väsyttää ja voi siten kyllä helpottaa nukahtamista, mutta pienikin alkoholimäärä heikentää unen laatua. Alkoholi laskee mielihyvähormonien tuotantoa, ja alkoholin käyttö voi pitkään jatkuessaan alentaa mielialaa. Stressi, ahdistuneisuus ja masentuneisuus pahenevat liiallisen juomisen seurauksena. Mitä vaihtoehtoja voisit löytää alkoholin tilalle rentoutumiseen ja itsesi palkitsemiseen? 

Kun tietää alkoholin kulutuksensa ja tunnistaa alkoholin käyttötilanteet, on helpompi tehdä valintoja ja tarvittaessa vähentää juomista. Mihin tarpeeseen ja miten paljon käytät alkoholia? Mitä hyötyjä ja haittoja alkoholin käytöstä on sinulle? Entä hoidettavalle läheisellesi? Alkoholin käytön tarkastelun avuksi on erilaisia testejä ja laskureita, joita löytyy esimerkiksi Päihdelinkistä. 

Jos sinulla itselläsi, jollakin läheiselläsi tai ammattilaisella on herännyt huoli alkoholin käytöstäsi, niin yleensä on syytä huoleen. Huoli on viesti siitä, että tilannetta on hyvä arvioida ja pyytää apua. Yhdessä ammattilaisen kanssa voi miettiä, miten helpottaa arkea ja mitä vaihtoehtoja löytyy alkoholin tilalle.  

Lisätietoa päihteiden käytöstä ja niiden vaikutuksista hyvinvointiin sekä avun hakemisesta on Omaishoitaja, pohdi alkoholin käyttöäsi! -oppaassa ja Päihteet omaishoitoperheissä -sivulla.