Liiton julkaisut (kirjat ja oppaat)

Täältä sivulta löytyvät liiton ladattavissa olevat julkaisut, joista osa on myös myyntituotteita.

Sivulle on koottu myös joitakin liiton paikallisyhdistysten julkaisuja, joita voi tiedustella ao. paikallisyhdistyksestä.

Sekä myyntituotteiden että maksuttomien tuotteiden (postikulut laskutetaan) tilaukset: anu.nurmi@omaishoitajat.fi tai puh. 020 7806 500.

 

Liiton julkaisut

Omaishoitoon ja palvelujärjestelmään liittyviä oppaita

Omaishoitajat palveluiden kehittäjinä. Opas asiakasraatien hyödyntämiseen sosiaali- ja terveyspalveluissa, tulostettava pdf

Opas on koottu ohjenuoraksi yhdistystoimijoille tai palveluntarjoajille, jotka ovat kiinnostuneita asiakasraatien hyödyntämisestä palveluiden kehittämisen tukena. Asiakasraatia omaishoitoperheiden palvelujen kehittämisessä kokeiltiin osana Opastava-hanketta Turussa vuosina 2014–15. Opas perustuu kokeilusta ja toiminnan levittämisestä saatuihin kokemuksiin. Oppaan ajatuksia voi soveltaa paikallisiin tarpeisiin ja soveltuvin osin myös muille asiakasryhmille.Opas tehty Omaishoitajaliiton Opastava-hankkeessa, joka toteutettiin vuosina 2012–16 yhteistyössä Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFamin kanssa.

Omainen hoitajana -oppaat

Omainen hoitajana -opassarja on tehty kotona hoitamisen ja auttamisen tueksi tilanteisiin, joissa hoidettava läheinen on aikuinen. Oppaat soveltuvat sekä pitkään omaishoitajina toimineille että ensi askeliaan omaishoitajuuden polulla ottaville. Painetun oppaan hinta on 5 euroa. Tilauksiin lisätään posti- ja käsittelykulut. Tilaukset: anu.nurmi@omaishoitajat.fi tai puh. 020 7806 500.

Omainen hoitajana -opas 1: Syömällä hyvää mieltä ja vireyttä, selattava nettiversio

Omainen hoitajana -opas 1: Syömällä hyvää mieltä ja vireyttä, tulostettava pdf

Oppaassa perehdytään terveyttä ja hyvinvointia edistävään ruokavalioon sekä keinoihin, joilla ruokailua saa sujuvammaksi. Käsitellään avustamista ja ruokailun apuvälineiden käyttöä. 2. painos.

 

Omainen hoitajana -opas 2: Liikkumalla parempaa vointia, selattava versio

Omainen hoitajana -opas 2: Liikkumalla parempaa vointia, tulostettava pdf

Oppaassa käydään läpi liikunnan merkitystä hyvinvoinnille, erilaisia liikunnan mahdollisuuksia arjen keskellä sekä siirtymisissä avustamiseen liittyviä tekniikoita ja apuvälineitä. 2. painos.

 

Omainen hoitajana -opas 3: Turvallinen lääkehoito kotona, selattava versio

Omainen hoitajana -opas 3: Turvallinen lääkehoito kotona, tulostettava pdf

Oppaassa perehdytään kotona toteutettavaan lääkehoitoon, lääkkeiden säilytykseen, antotapoihin sekä lääkehoidon apuvälineisiin ja palveluihin. 

 

Omainen hoitajana -opas 4: Helpotusta isoon ja pieneen hätään, selattava versio

Omainen hoitajana -opas 4: Helpotusta isoon ja pieneen hätään, tulostettava pdf

Oppaassa käydään läpi rakon ja suolen toimintaa, pidätyskykyyn liittyviä ongelmia sekä niihin liittyviä avustamisen keinoja ja hoitotarvikkeita. 

 

Omainen hoitajana -opas 5: Puhdas olo, mukavat vaatteet, selattava versio 

Omainen hoitajana -opas 5: Puhdas olo, mukavat vaatteet, tulostettava pdf

Oppaassa perehdytään peseytymiseen, suun ja ihon hoitoon sekä näissä avustamiseen. Lisäksi käsitellään pukeutumisessa avustamista ja siihen liittyvien apuvälineiden käyttöä.

 

Omainen hoitajana -opas 6: Tarpeellinen uni, riittävä lepo, selattava versio

Omainen hoitajana -opas 6: Tarpeellinen uni, riittävä lepo, tulostettava pdf

Oppaassa käsitellään unen ja levon sekä vuorokausirytmin merkitystä sekä unettomuutta, sen taustalla olevia tekijöitä ja unettomuuden hoitoa. 2. painos.

 

Omainen hoitajan -opas 7: Kun hoidettavan käyttäytyminen hämmentää, selattava versio 

Omainen hoitajana -opas 7: Kun hoidettavan käyttäytyminen hämmentää, tulostettava pdf

Oppaassa käsitellään käyttäytymisen muutoksia ja käytösoireita, niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä sekä käyttäytymiseen ja käytösoireisiin varautumista, ennaltaehkäisyä ja vaikuttamista. 2. painos.

 

Palveluopas 2017-2018 omaishoitajille ja läheisille, selattava versio

Palveluopas 2017-2018 omaishoitajille ja läheisille, tulostettava pdf

Vuosittain julkaistavassa palveluoppaassa on tietoa omaishoitajille ja muille läheisiään hoitaville sekä omaishoidon parissa työskenteleville ammattilaisille. Oppaan tarkoituksena on antaa omaishoitajalle tietoa siitä minkälaisia palveluja tai tukea hänen on mahdollista saada omaishoitotilanteen tueksi.
Maksutonta opasta voi tilata postikulujen hinnalla: anu.nurmi@omaishoitajat.fi tai puh. 020 7806 500.

Lomaopas 2018, tulostettava pdf

Vuosittain julkaistavassa lomaoppaassa esitellään lomat, joita Sosiaali- ja terveysministeriö tukee Veikkauksen tuotoilla. Lisäksi oppaassa vinkataan Kelan omaishoitajille tarkoitettuihin kuntoutuskursseihin.

Haluatko mainostaa tuotteitasi tai palveluitasi vuoden 2019 Lomaoppaassa? Katso Lomaopas 2019 mediakortti.

 

Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta

Oppaan tarkoituksena on pysäyttää omaishoitaja pohtimaan, miten elämä on muuttunut läheisen ihmisen sairastumisen, vammautumisen tai lapsen diagnoosin seurauksena. Julkaisijat: Lakeuden Omaishoitajat ry, Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Joensuunseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Omaishoitajaliitto. Painetun oppaan hinta on 5 euroa. Tilauksiin lisätään posti- ja käsittelykulut. Tilaukset: anu.nurmi@omaishoitajat.fi tai puh. 020 7806 500.

 

Tunnista omaishoitaja. Pieni opas sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisella on tärkeä rooli omaishoitotilanteen tunnistamisessa. Tunnistamaton omaishoitotilanne on selkeä riski sekä hoidettavalle että hoitajalle ja se voi johtaa omaisen uupumiseen, kaltoinkohteluun, tapaturmiin tai toistuviin hoitokäynteihin eri yksiköissä. Aktiivisella puheeksiottamisella tuetaan omaishoitoperheiden selviytymistä. Oppaan ja korttien tilaukset: anu.nurmi@omaishoitajat.fi tai puh. 020 7806 500.

 

Emme selviydy ilman omaishoitoa – omaishoidon teesit (selattava nettijulkaisu)

25-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi Omaishoitajaliitto päivitti omaishoidon teesit yhdessä paikallisyhdistystensä kanssa. Teesejä avaavien sarjakuvien puhekuplissa on käytetty omaishoitajien repliikkejä omaishoitajalomien yksinäisyyskyselyn vastauksista ja antologioista. Sitaattien pohjalta sarjakuvat on piirtänyt kuvittaja-graafikko Janne Markkanen. Maksutonta teesijulkaisua voi tilata postikulujen hinnalla: anu.nurmi@omaishoitajat.fi tai puh 020 7806 500.

 

Hoitaahan ne joka tapauksessa. Selvitys omaishoidon tilanteesta 2006. (pdf 2 382 kt)
Selvitys vuoden 2006 lakiuudistuksen vaikutuksista. Julkaisu saatavana vain ladattavassa muodossa.

 

 

 

Omaishoitajien parissa työskenteleville suunnattu omaishoitotiedote

Liitto julkaisee neljä kertaa vuodessa omaishoitotiedotetta, jossa kerrotaan omaishoitoasioista ja liiton toiminnasta.

Uusin omaishoitotiedote on luettavissa osoitteessa: omaishoitajat.fi/liiton-toiminta/vaikuttaminen-ja-edunvalvonta/omaishoitotiedotteet.

 

Omaishoitajaryhmien ohjaamiseen liittyviä oppaita

Toimivat vertaiset
Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan. Tilaukset: anu.nurmi@omaishoitajat.fi tai puh 020 7806 500.

 

 

Paikallisyhdistysten julkaisuja

Kuinka toteuttaa turvallista lääkehoitoa kotona? -opas (pdf 974 kt)
Tiivistetty ja päivitetty suomenkielisestä oppaasta: Koskela, S. ja Korhonen, J. 2015. Lääkehoidon opas omaishoitajille. 2. painos. Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n VALOT II –projekti. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Opas etäomaishoivasta (pdf 2 242 kt)
Soili Hyvärinen, Silvo Nybacka ja Annamaija Saastamoinen. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry

Puhu & ennakoi – Opas etäomaishoitajalle (pdf 2 071 kt)
Soili Hyvärinen, Silvo Nybacka, Annamaija SaastamoinenAnnamaija Saastamoinen, Anja Vuorikivi. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry

Lääkehoidon opas omaishoitajille (pdf 531 kt)
Opas avaa perusasioita lääkehoidosta: kuinka toteuttaa turvallista lääkehoitoa kotona, mitkä ovat yleisimmät lääkemuodot ja millaisia erilaisia lääkkeiden antotapoja käytetään. Oppaassa käsitellään myös lääkkeiden aiheuttamia yhteis- ja haittavaikutuksia.
Julkaisijat: Mikkelin ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijat, Orion Pharma, Graanin apteekki ja Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n VALOT- hanke.

 

Omaishoito-oppaita eri kielillä

POLLI (Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry):

по-русски

Как безопасно проводить лечение лекарствамина дому? Kuinka toteuttaa turvallista lääkehoitoa kotona? -opas, venäjänkielinen

Справочник для тех, кто ухаживает за близкими – Opas omaishoitajalle

Уход за близкими – оценка ситуации – Tunnista omaishoitotilanne -esite

В этом видео рассказывается о том, что такое самостоятельный уход за близким, и какую поддержку можно получить в Финляндии. – Video omaishoidon tuesta

AF SOOMAALI

Sidee guriga loogu hirgeliyaa daryeel daawo oo ammaan ah? Kuinka toteuttaa turvallista lääkehoitoa kotona? -opas, somalinkielinen

Hagaha xigto daryeelaha ee ku qoran luqadda hufan – Opas omaishoitajalle

Garo oo noo sheeg xaaladdaada qof ehelo kuu ah oo aad daryeesho – Tunnista omaishoitotilanne -esite

Ururka  eheltaakuleyaasha  ee nawaaxigacaasimadda: Fidyowgan waxaa si guud  loo sheegaya maxay tahay eheltaakuleytu iyo caawimaad nooce ayeey bixisaa dowlada Finland. – Video omaishoidon tuesta.

KIINA

简易亲属护理指南 – Opas omaishoitajalle

亲属护理社会福利指南 – Tunnista omaishoitotilanne -esite

KURDI

Kuinka toteuttaa turvallista lääkehoitoa kotona? -opas, kurdinkielinen

Opas omaishoitajalle

Tunnista omaishoitotilanne -esite

ARABIA

Kuinka toteuttaa turvallista lääkehoitoa kotona? -opas, arabiankielinen

Opas omaishoitajalle

Tunnista omaishoitotilanne -esite قيم إحتياج لخدمة رعاية القريب:

PERSIA

Opas omaishoitajalle

Tunnista omaishoitotilanne -esite برآورد وضعیت پرستاری از بستگان:

VIETNAM

Tư vấn chăm sóc một người tàn tật hoặc người già bằng ngôn ngữ tiếng Việt – Vietnaminkielinen Omaisneuvo-puhelin

Pirkanmaan omaishoitajat ry PIONI (MOPO-hanke):

Venäjänkielinen omaishoitajien opas Tampereen perusturvan alueelle (Tre ja Orivesi)

СПРАВОЧНИК ДЛЯ УХАЖИВАЮЩИХ ЗА БЛИЗКИМ

Opas suomenkielisenä

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna