Liiton julkaisut (kirjat ja oppaat)

Täältä sivulta löytyvät liiton ladattavissa olevat julkaisut, joista osa on myös myyntituotteita. Vieraskieliset omaishoito-oppaat löytyvät sivun lopusta.

Sivulle on koottu myös joitakin Omaishoitajaliiton jäsenyhdistysten julkaisuja, joita voi tiedustella ao. jäsenyhdistyksestä.

Sekä myyntituotteiden että maksuttomien tuotteiden (posti- ja käsittelykulut laskutetaan) tilaukset: toimisto(at)omaishoitajat.fi tai puh. 020 7806 500.

Omaishoitoon ja palvelujärjestelmään liittyviä oppaita

Omainen hoitajana -oppaat

Omainen hoitajana -opassarja on tehty kotona hoitamisen ja auttamisen tueksi tilanteisiin, joissa hoidettava läheinen on aikuinen. Oppaat soveltuvat sekä pitkään omaishoitajina toimineille että ensi askeliaan omaishoitajuuden polulla ottaville. Painetun oppaan hinta on 5 euroa. Tilauksiin lisätään posti- ja käsittelykulut. Tilaukset: toimisto@omaishoitajat.fi tai puh. 020 7806 500.

Omainen hoitajana - Syömällä hyvää mieltä ja vireyttä -oppaan kansikuva

Omainen hoitajana -opas 1: Syömällä hyvää mieltä ja vireyttä, selattava nettiversio

Omainen hoitajana -opas 1: Syömällä hyvää mieltä ja vireyttä, tulostettava pdf

Oppaassa perehdytään terveyttä ja hyvinvointia edistävään ruokavalioon sekä keinoihin, joilla ruokailua saa sujuvammaksi. Käsitellään avustamista ja ruokailun apuvälineiden käyttöä. 3. painos.

 

Omainen hoitajana -opas 2: Liikkumalla parempaa vointia, selattava versio

Omainen hoitajana -opas 2: Liikkumalla parempaa vointia, tulostettava pdf

Oppaassa käydään läpi liikunnan merkitystä hyvinvoinnille, erilaisia liikunnan mahdollisuuksia arjen keskellä sekä siirtymisissä avustamiseen liittyviä tekniikoita ja apuvälineitä. 2. painos.

 

Omainen hoitajana - Turvallinen lääkehoito -oppaan kansikuvaOmainen hoitajana -opas 3: Turvallinen lääkehoito kotona, selattava versio

Omainen hoitajana -opas 3: Turvallinen lääkehoito kotona, tulostettava pdf

Oppaassa perehdytään kotona toteutettavaan lääkehoitoon, lääkkeiden säilytykseen, antotapoihin sekä lääkehoidon apuvälineisiin ja palveluihin. 

 

Omainen hoitajana - Helpotusta isoon ja pieneen hätään -oppaan kansikuvaOmainen hoitajana -opas 4: Helpotusta isoon ja pieneen hätään, selattava versio

Omainen hoitajana -opas 4: Helpotusta isoon ja pieneen hätään, tulostettava pdf

Oppaassa käydään läpi rakon ja suolen toimintaa, pidätyskykyyn liittyviä ongelmia sekä niihin liittyviä avustamisen keinoja ja hoitotarvikkeita. 

 

Omainen hoitajana - Puhdas olo, mukavat vaatteet -oppaan kansikuva

Omainen hoitajana -opas 5: Puhdas olo, mukavat vaatteet, selattava versio 

Omainen hoitajana -opas 5: Puhdas olo, mukavat vaatteet, tulostettava pdf

Oppaassa perehdytään peseytymiseen, suun ja ihon hoitoon sekä näissä avustamiseen. Lisäksi käsitellään pukeutumisessa avustamista ja siihen liittyvien apuvälineiden käyttöä.

 

Omainen hoitajana -opas 6: Tarpeellinen uni, riittävä lepo, selattava versio

Omainen hoitajana -opas 6: Tarpeellinen uni, riittävä lepo, tulostettava pdf

Oppaassa käsitellään unen ja levon sekä vuorokausirytmin merkitystä sekä unettomuutta, sen taustalla olevia tekijöitä ja unettomuuden hoitoa. 2. painos.

 

Omainen hoitajan -opas 7: Kun hoidettavan käyttäytyminen hämmentää, selattava versio 

Omainen hoitajana -opas 7: Kun hoidettavan käyttäytyminen hämmentää, tulostettava pdf

Oppaassa käsitellään käyttäytymisen muutoksia ja käytösoireita, niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä sekä käyttäytymiseen ja käytösoireisiin varautumista, ennaltaehkäisyä ja vaikuttamista. 3. painos.

 

Mielen hyvinvoinnin opasvihkosarja

Opasvihoissa käsitellään mielen hyvinvointiin liittyviä aiheita. Opasvihot antavat vinkkejä ja pohdittavaa lukijalle sisältäen erilaisia tehtäviä mielen hyvinvoinnin tueksi. Maksuttomia oppaita voi tilata postitus- ja käsittelykulujen hinnalla toimisto(at)omaishoitajat.fi  tai puh. 020 7806 500. OPPAAT OVAT TILAPÄISESTI LOPPU!

 

Näe ja opi vahvuutesi! Ajatuksia ja keinoja ajanhallintaan. Selattava versio

Näe ja opi vahvuutesi! Ajatuksia ja keinoja ajanhallintaan. Tulostettava pdf

Opasvihko 1 käsittelee ajanhallintaan liittyviä kysymyksiä ja haasteita.

 

 

Näe ja opi vahvuutesi! Selätä stressi. Selattava versio

Näe ja opi vahvuutesi! Selätä stressi. Tulostettava pdf

Opasvihko 2 tuo esille stressin vaikutuksia mieleen sekä kehoon ja keinoja hallita koettua stressiä.

 

 

Näe ja opi vahvuutesi! Itsemyötätunnosta voimaa. Selattava versio

Näe ja opi vahvuutesi! Itsemyötätunnosta voimaa. Tulostettava pdf

Opasvihko 3 pohtii miksi itsemyötätunto on tärkeä palapeli mielen hyvinvointia rakennettaessa.

 

 

Näe ja opi vahvuutesi! Tunteiden ristiaallokossa. Selattava versio

Näe ja opi vahvuutesi! Tunteiden ristiaallokossa. Tulostettava pdf

Opasvihko 4 käsittelee omaishoidon tunteiden moninaisuutta muuttuvissa elämäntilanteissa.

 

 

Muut oppaat

 

NuoriaMeillä olis asiaa -sarjakuvavihkonen

Meillä olis asiaa -sarjakuvavihkonen on suunnattu 10-15-vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka auttavat läheistään. Opas kertoo pienten sarjakuvatarinoiden avulla, millaisia tilanteita ja tunteita nuori hoivaaja saattaa arjessaan kohdata ja antaa myös vinkkejä, mistä löytää asiasta lisää tietoa. Painetun vihkosen voi tilata maksutta malla.heino(at)omaishoitajat.fi tai puh. 020 7806 518. Isommista tilauksista peritään toimituskulut. Vihkosen kannesta on painatettu myös A4-kokoisia julisteita, joita voi tilata em. tiedoin.

 

Muistisairaus ja seksuaalisuus. Oppaan kansi.

Muistisairaus ja seksuaalisuus

Oppaassa puhutaan seksuaalisuudesta ja sen muuttumisesta muistisairauden myötä. Seksuaalisuus on osa ihmisyyttä syntymästä kuolemaan asti, ja se muuttuu elämänvaiheiden ja iän mukana. Opas tarjoaa myös tukea avun hakemiseen seksuaalisuuden ja parisuhteen ongelmiin. Oppaan hinta 5 euroa. Tilauksiin lisätään postitus- ja käsittelykulut. Tilaukset: toimisto@omaishoitajat.fi tai puh. 020 7806 500.

 

 

Palveluopas 2020-2021 omaishoitajille ja läheisille, selattava versio

Palveluopas 2020-2021 omaishoitajille ja läheisille, tulostettava pdf

Palveluoppaassa on tietoa omaishoitajille ja muille läheisiään hoitaville sekä omaishoidon parissa työskenteleville ammattilaisille. Oppaan tarkoituksena on antaa omaishoitajalle tietoa siitä minkälaisia palveluja tai tukea hänen on mahdollista saada omaishoitotilanteen tueksi.
PAINETTU OPAS ON LOPPU!

 

Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta

Oppaan tarkoituksena on pysäyttää omaishoitaja pohtimaan, miten elämä on muuttunut läheisen ihmisen sairastumisen, vammautumisen tai lapsen diagnoosin seurauksena. Julkaisijat: Lakeuden Omaishoitajat ry, Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Joensuunseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Omaishoitajaliitto. Painetun oppaan hinta on 5 euroa. Tilauksiin lisätään postitus- ja käsittelykulut. Tilaukset: toimisto@omaishoitajat.fi tai puh. 020 7806 500.

 

Omaishoitaja, pohdi alkoholin käyttöäsi! Selattava versio

Omaishoitaja, pohdi alkoholin käyttöäsi! Tulostettava pdf

Oppaassa käsitellään alkoholin vaikutuksia jaksamiseen ja uneen sekä ohjataan hyvinvointia tukevien keinojen etsintään. Jos alkoholin käyttö huolestuttaa, oppaasta löytyy yhteystiedot avun piiriin. Maksutonta opasta voi tilata postitus- ja käsittelykulujen hinnalla: toimisto@omaishoitajat.fi tai puh. 020 7806 500.

 

Omaishoitaja, huolestuttaako hoidettavan läheisesi päihteiden käyttö? Selattava versio

Omaishoitaja, huolestuttaako hoidettavan läheisesi päihteiden käyttö? Tulostettava pdf

Opas auttaa pohtimaan läheisen päihteiden käytön herättämiä tunteita ja kannustaa omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Oppaasta löytyy tietoa päihderiippuvuudesta ja yhteystiedot avun piiriin. Maksutonta opasta voi tilata postitus- ja käsittelykulujen hinnalla: toimisto@omaishoitajat.fi tai puh. 020 7806 500.

 

Tunnista omaishoitaja. Pieni opas sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Testaa oletko omaishoitaja -kortti ja ammattilaisen opas (esite)

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisella on tärkeä rooli omaishoitotilanteen tunnistamisessa. Tunnistamaton omaishoitotilanne on selkeä riski sekä hoidettavalle että hoitajalle ja se voi johtaa omaisen uupumiseen, kaltoinkohteluun, tapaturmiin tai toistuviin hoitokäynteihin eri yksiköissä. Aktiivisella puheeksiottamisella tuetaan omaishoitoperheiden selviytymistä. Oppaan ja korttien tilaukset: toimisto@omaishoitajat.fi tai puh. 020 7806 500.

 

Emme selviydy ilman omaishoitoa – omaishoidon teesit (selattava nettijulkaisu)

25-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi Omaishoitajaliitto päivitti omaishoidon teesit yhdessä paikallisyhdistystensä kanssa. Teesejä avaavien sarjakuvien puhekuplissa on käytetty omaishoitajien repliikkejä omaishoitajalomien yksinäisyyskyselyn vastauksista ja antologioista. Sitaattien pohjalta sarjakuvat on piirtänyt kuvittaja-graafikko Janne Markkanen.

 

Hoitaahan ne joka tapauksessa. Selvitys omaishoidon tilanteesta 2006. (pdf 2 382 kt)
Selvitys vuoden 2006 lakiuudistuksen vaikutuksista. Julkaisu saatavana vain ladattavassa muodossa.

 

 

 

Omaishoitajat palveluiden kehittäjinä. Opas asiakasraatien hyödyntämiseen sosiaali- ja terveyspalveluissa, tulostettava pdf

Opas on koottu ohjenuoraksi yhdistystoimijoille tai palveluntarjoajille, jotka ovat kiinnostuneita asiakasraatien hyödyntämisestä palveluiden kehittämisen tukena. Asiakasraatia omaishoitoperheiden palvelujen kehittämisessä kokeiltiin osana Opastava-hanketta Turussa vuosina 2014–15. Opas perustuu kokeilusta ja toiminnan levittämisestä saatuihin kokemuksiin. Oppaan ajatuksia voi soveltaa paikallisiin tarpeisiin ja soveltuvin osin myös muille asiakasryhmille.Opas tehty Omaishoitajaliiton Opastava-hankkeessa, joka toteutettiin vuosina 2012–16 yhteistyössä Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFamin kanssa.

Omaishoitajien parissa työskenteleville suunnattu omaishoitotiedote

Liitto julkaisee neljä kertaa vuodessa omaishoitotiedotetta, jossa kerrotaan omaishoitoasioista ja liiton toiminnasta.

Uusin omaishoitotiedote on luettavissa osoitteessa: omaishoitajat.fi/liiton-toiminta/vaikuttaminen-ja-edunvalvonta/omaishoitotiedotteet.

 

Omaishoitajaryhmien ohjaamiseen liittyviä oppaita

Toimivat vertaiset
Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan. Tilaukset: toimisto@omaishoitajat.fi tai puh 020 7806 500.

 

 

Jäsenyhdistysten julkaisuja

Saattajana-opas (pdf)

Saattajana-opas on syntynyt omaishoitajien suuresta tarpeesta saada tietoa, valmiuksia ja tukea (aikuisen) läheisensä kotona tapahtuvaan saattohoitoon. Hänninen J, Hänninen P, Stryman T. 2021. Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry

Kuinka toteuttaa turvallista lääkehoitoa kotona? -opas (pdf 974 kt)
Tiivistetty ja päivitetty suomenkielisestä oppaasta: Koskela, S. ja Korhonen, J. 2015. Lääkehoidon opas omaishoitajille. 2. painos. Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n VALOT II –projekti. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Opas etäomaishoivasta (pdf 2 242 kt)
Soili Hyvärinen, Silvo Nybacka ja Annamaija Saastamoinen. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry

Puhu & ennakoi – Opas etäomaishoitajalle (pdf 2 071 kt)
Soili Hyvärinen, Silvo Nybacka, Annamaija SaastamoinenAnnamaija Saastamoinen, Anja Vuorikivi. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry

Lääkehoidon opas omaishoitajille (pdf 531 kt)
Opas avaa perusasioita lääkehoidosta: kuinka toteuttaa turvallista lääkehoitoa kotona, mitkä ovat yleisimmät lääkemuodot ja millaisia erilaisia lääkkeiden antotapoja käytetään. Oppaassa käsitellään myös lääkkeiden aiheuttamia yhteis- ja haittavaikutuksia.
Julkaisijat: Mikkelin ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijat, Orion Pharma, Graanin apteekki ja Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n VALOT- hanke.

 

Omaishoito-oppaita eri kielillä

Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry POLLI:

по-русски

Как безопасно проводить лечение лекарствамина дому? Kuinka toteuttaa turvallista lääkehoitoa kotona? -opas, venäjänkielinen

Справочник для тех, кто ухаживает за близкими – Opas omaishoitajalle

Уход за близкими – оценка ситуации – Tunnista omaishoitotilanne -esite

В этом видео рассказывается о том, что такое самостоятельный уход за близким, и какую поддержку можно получить в Финляндии. – Video omaishoidon tuesta

AF SOOMAALI

Sidee guriga loogu hirgeliyaa daryeel daawo oo ammaan ah? Kuinka toteuttaa turvallista lääkehoitoa kotona? -opas, somalinkielinen

Hagaha xigto daryeelaha ee ku qoran luqadda hufan – Opas omaishoitajalle

Garo oo noo sheeg xaaladdaada qof ehelo kuu ah oo aad daryeesho – Tunnista omaishoitotilanne -esite

Ururka  eheltaakuleyaasha  ee nawaaxigacaasimadda: Fidyowgan waxaa si guud  loo sheegaya maxay tahay eheltaakuleytu iyo caawimaad nooce ayeey bixisaa dowlada Finland. – Video omaishoidon tuesta.

KIINA

简易亲属护理指南 – Opas omaishoitajalle

亲属护理社会福利指南 – Tunnista omaishoitotilanne -esite

KURDI

Kuinka toteuttaa turvallista lääkehoitoa kotona? -opas, kurdinkielinen

Opas omaishoitajalle

Tunnista omaishoitotilanne -esite

ARABIA

Kuinka toteuttaa turvallista lääkehoitoa kotona -opas  كيف يتم العلاج بالدواء بشكل آمن في البيت؟

Opas omaishoitajalle

Tunnista omaishoitotilanne -esite قيم إحتياج لخدمة رعاية القريب:

PERSIA

Opas omaishoitajalle  دفترچە راهنما بە زبان سادە برای پرستار خویشاوند

Tunnista omaishoitotilanne -esite برآورد وضعیت پرستاری از بستگان:

VIETNAM

Tư vấn chăm sóc một người tàn tật hoặc người già bằng ngôn ngữ tiếng Việt Omaisten neuvontaa vietnamiksi.

Pirkanmaan omaishoitajat ry PIONI (MOPO-hanke):

Venäjänkielinen omaishoitajien opas Tampereen perusturvan alueelle (Tre ja Orivesi)

СПРАВОЧНИК ДЛЯ УХАЖИВАЮЩИХ ЗА БЛИЗКИМ

Opas suomenkielisenä

 

Päivitetty 13.1.2022

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna