Käytäntöjä ja tulkintoja

Ohjeita omaishoidon toteuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön sivut omaishoidosta

Omaishoidon toteuttamisesta on ohjeita kunnan päättäjille tarkoitetussa oppaassa sekä STM:n Kuntainfoissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on laatinut opastusta omaishoidon tuesta ja koonnut siihen liittyvää oikeuskäytäntöä Vammaispalvelujen käsikirjaan.

Omaishoidon kehittäminen ja valvonta

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman, jossa määritellään omaishoidon tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2014-2020.

Aluehallintovirastot valvovat omaishoidon asiakkaiden oikeusturvan toteutumista.

Oikeuskäytäntöjä

Omaishoitoon liittyviä tapauksia on koottu tiedostoon Oikeuskäytäntöä omaishoidon tuesta (pdf 194 kt).

Uusimmat ratkaisut kaikista oikeusasteista (hakusanaksi omaishoidon tuki): Omaishoidon tukeen liittyviä tuomioistuinten ratkaisuja

Eduskunnan oikeusasiamies

Oikeusasiamiehen ratkaisu 24.11.2010: Kunnan yleinen järjestämisvastuu ja omaishoidon tukeen varattavat määrärahat (pdf 176 kt)

Eduskunnan oikeusasiamies, ratkaisut verkossa -sivustolla julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuja, joilla on joko oikeudellista tai yleistä mielenkiintoa. Ratkaisut ovat suomeksi tai ruotsiksi sen mukaan, millä kielellä ne on tehty. Ratkaisuista on poistettu salassa pidettävät ja tarpeettomiksi katsotut tiedot. Poistetut kohdat on merkitty katkoviivoin [—]. Henkilöiden nimet on yleensä korvattu kirjaimin.

Päivitetty 26.6.2020