Omaishoidon palkkioihin noin kahden prosentin korotus

Omaishoidon tukena maksettaviin hoitopalkkioihin tehdään noin kahden prosentin indeksikorotus 1.1.2020 alkaen.

Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on ensi vuonna 408,09 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 816,18 euroa kuukaudessa.

Hoitopalkkion indeksitarkistus tehdään kaikkiin sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen.