Omaishoidon neuvottelukunta perustettu Varsinais-Suomeen

Varsinais-Suomen omaishoidon neuvottelukunnan ensimmäiseen kokoukseen osallistui noin 30 henkeä. Kuva: Antti Hyvärinen

Varsinais-Suomen maakuntaan on perustettu omaishoidon neuvottelukunta. Ensimmäinen kokous pidettiin torstaina 4.4.2019 Ruusukorttelin tiloissa Turussa.

Kokoukseen osallistui noin 30 omaishoidon toimijaa sote-järjestöistä, seurakunnista ja kunnista.

Neuvottelukunta suunnitteli itselleen edunvalvonnallista roolia. Omaishoitajien yhdenvertainen kohtelu ja vapaiden pidon helpottaminen nousivat keskeisiksi kehityskohteiksi.

Omaishoitajaliiton aluevastaava Matti Mäkelä kertoo, että idea neuvottelukunnan perustamiseen syntyi ajatuksesta, että tarvitaan lisää tiedonjakoa ja omaishoidon toimijoiden rivien tiivistämistä. Tavoitteena on tuoda esiin omaishoidon kipukohdat, jakaa hyviä käytäntöjä ja ottaa kantaa omaishoidon kysymyksiin.

”Heräsi vahva tahtotila kehittää omaishoitoa Varsinais-Suomen maakunnassa. Mukava, että saatiin keskustelu auki ja osanottajia oli monipuolisesti ympäri maakuntaa”, Mäkelä laskee.

Omaishoitajaliiton varapuheenjohtaja ja Turun Seudun Omaishoitajat ry:n puheenjohtaja Seija Paatero katsoo, että Varsinais-Suomeen tarvittiin yhteistyöelin, joka pystyy puhumaan omaishoidon teemoista yhdellä äänellä.

”Neuvottelukunnan perustaminen on erittäin tärkeää, vaikka sote- ja maakuntauudistus kaatuivat”, Paatero toteaa.

Turun kokous oli lähtölaukaus Varsinais-Suomen omaishoidon neuvottelukunnalle. Kokouksia on tarkoitus pitää vuosittain muutamia.

Omaishoitomyönteistä kulttuuria rakennetaan myös Varsinais-Suomen omaishoidon maakuntapäivässä, joka järjestetään 29. lokakuuta Turussa.