Omaishoidon maakuntapäivät

Omaishoitajaliitto järjestää vuosina 2018-2020 Omaishoidon maakuntapäiviä eri puolilla Suomea.

Tavoitteena on saattaa paikalliset omaishoidon järjestöt ja sidosryhmät sekä maakunnan sote-toimijat yhteen, jotta omaishoitoon liittyvät kysymykset tulevat asiakaslähtöisesti ja tarpeen mukaisesti huomioiduksi. Maakuntapäivillä korostuvat vaikuttamistoiminta ja verkostotyö. Toiminnan  tärkeänä tavoitteena on myös  jo ennakkoon vaikuttaa muuttuviin rakenteisiin. Osallistujat voivat liikkua maakuntarajojen yli, ideoiden ja hyvien mallien leviäminen ja hyödynnettävyys tehostuvat. Maakuntapäivät tarjoavat mahdollisuuden vuoropuheluun ja monisuuntaiseen viestin viemiseen sekä omaishoitajien tukimuotojen yhteiskehittämiseen.

Maakuntapäivä on avoin tilaisuus tuoda omaishoidon kehittäminen maakunnassa lähelle kaikkia toimijoita ja omaishoitoperheitä. Toisista maakunnista voi saada oppia ja voi myös levittää omia hyviä malleja vastavuoroisesti. Mukaan tuleville toimijoille tarjotaan mahdollisuutta esittelypöytiin.

Maakuntapäivillä on koko maassa yhtenäinen runko ja sisältö, jota muokataan alueellisten tarpeiden mukaan. Osa maakuntapäivistä voidaan järjestää myös liiton toiminta-alueiden yhteisinä.

Maakuntapäivän ohjelmarunko

 • Ajankohtaista omaishoidossa ja liitossa, Omaishoitajaliitto
 • Omaishoito maakunnassamme, sote/sotu-toimijoiden, omaishoidon kehittäjän puheenvuoro
 • Järjestöt omaishoitajien tukena ja viestin viejinä, Suomen omaishoidon verkoston jäsenjärjestön ja liiton aluevastaavan puheenvuorot
 • Hyvät käytännöt omaishoidon tukena, esimerkki maakunnassa olevasta tukitoiminnasta
 • Tarpeen ja ajan mukaan työryhmätyöskentelyä

Maakuntapäivien ajankohdat 2018-2020

 1. Keski-Pohjanmaa, Kokkola, 25.1. 2018
 2. Kanta-Häme, Hämeenlinna 13.3.
 3. Satakunta, Pori 21.3.
 4. Pohjois-Pohjanmaa, Ylivieska 19.9.
 5. Pirkanmaa, Tampere 4.10.
 6. Uusimaa, Helsinki 20.11.
 7. Pohjois-Karjala, Joensuu 26.11.
 8. Päijät-Häme, Lahti 19.3.2019
 9. Etelä-Pohjanmaa, Seinäjoki 16.4.2019
 10. Kainuu, Kajaani 21.11.2019
 11. Varsinais-Suomi, Turku 22.11.2019
 12. Etelä- ja Pohjois-Savo, Mikkeli 18.3.2020
 13. Keski-Suomi, Jyväskylä 15.4.2020
 14. Pohjanmaa, Vaasa 1.10.2020
 15. Kymenlaakso ja Etelä-Karjala, 18.11.2020

Järjestettyjen maakuntapäivien esitykset löytyvät seminaarimateriaaleista.

Lisätietoja www.omaishoitajat.fi/tapahtumat ja liiton aluevastaavat: www.omaishoitajat.fi/yhteystiedot

Päivitetty 16.12.2019