Omaishoidon maakuntapäivät

Omaishoitajaliitto järjestää vuosina 2018 ja 2019 Omaishoidon maakuntapäiviä eri puolilla Suomea.

Tavoitteena on saattaa paikalliset omaishoidon järjestöt ja sidosryhmät sekä maakunnan sote-toimijat yhteen, jotta omaishoitoon liittyvät kysymykset tulevat asiakaslähtöisesti ja tarpeen mukaisesti huomioiduksi. Maakuntapäivillä 2018 korostuvat vaikuttamistoiminta ja verkostotyö. Toiminnan  tärkeänä tavoitteena on myös  jo ennakkoon vaikuttaa muuttuviin rakenteisiin. Osallistujat voivat liikkua maakuntarajojen yli, ideoiden ja hyvien mallien leviäminen ja hyödynnettävyys tehostuvat. Maakuntapäivät tarjoavat mahdollisuuden vuoropuheluun ja monisuuntaiseen viestin viemiseen sekä omaishoitajien tukimuotojen yhteiskehittämiseen.

Maakuntapäivä on avoin tilaisuus tuoda omaishoidon kehittäminen maakunnassa lähelle kaikkia toimijoita ja omaishoitoperheitä. Myös muiden kuin oman maakunnan päiviin voi osallistua. Toisista maakunnista voi saada oppia toisilta ja voi myös levittää omia hyviä malleja toisiin maakuntiin. Mukaan tuleville toimijoille tarjotaan mahdollisuutta esittelypöytiin.

Maakuntapäivillä on koko maassa yhtenäinen runko ja sisältö, jota muokataan alueellisten tarpeiden mukaan. Osa maakuntapäivistä voidaan järjestää myös liiton toiminta-alueiden yhteisinä tai niitä voidaan toteuttaa useampi samalla toiminta-alueella kuitenkin ainakin aluksi enintään kahdesti vuodessa. Maakuntapäivien pitopaikat vaihtuvat alueilla vuosittain.

Maakuntapäivän ohjelmarunko

 • Ajankohtaista omaishoidossa ja liitossa, Omaishoitajaliitto
 • Omaishoito maakunnassamme, sote-muutosagentin tau muu omaishoidon kehittäjän puheenvuoro
 • Järjestöt omaishoitajien tukena ja viestin viejinä, Suomen omaishoidon verkoston jäsenjärjestän ja liiton aluevastaavan puheenvuorot
 • Hyvät käytännöt omaishoidon tukena, esimerkki maakunnassa olevasta tukitoiminnasta
 • Tarpeen ja ajan mukaan työryhmätyöskentelyä

Maakuntapäivien ajankohdat 2018-2019

 1. Keski-Pohjanmaa, Kokkola, 25.1. 
 2. Kanta-Häme, Hämeenlinna 13.3.
 3. Satakunta, Pori 21.3.
 4. Pohjois-Pohjanmaa, Ylivieska 19.9.
 5. Pirkanmaa, Tampere 4.10.
 6. Uusimaa, Helsinki 20.11.
 7. Pohjois-Karjala, Joensuu 26.11.
 8. Päijät-Häme, Lahti 19.3.2019
 9. Etelä-Pohjanmaa, Seinäjoki 16.4.2019
 10. Kainuu, Kajaani 21.11.2019
 11. Varsinais-Suomi, Turku 22.11.2019

Järjestettyjen maakuntapäivien esitykset löytyvät seminaarimateriaaleista.

Lisätietoja www.omaishoitajat.fi/tapahtumat ja liiton aluevastaavat: www.omaishoitajat.fi/yhteystiedot