Omaishoidon maakuntapäivä Kokkolassa 25.1., ilmoittaudu 19.1. mennessä

Maakuntapäivään kutsutaan paikalliset omaishoidon parissa työskentelevät järjestöt, sidosryhmät, maakunnan sote-toimijat, omaishoitajat ja omaishoidosta kiinnostuneet, jotta omaishoitoon liittyvät kysymykset tulevat asiakaslähtöisesti ja tarpeen mukaisesti huomioiduksi sote- ja maakuntauudistuksessa.

Maakuntapäivässä korostuvat vaikuttamistoiminta ja verkostotyö. Tavoitteena on myös jo ennakkoon vaikuttaa muuttuviin rakenteisiin. Osallistujat voivat liikkua maakuntarajojen yli, jotta ideoiden ja hyvien mallien leviäminen ja hyödynnettävyys tehostuvat. Maakuntapäivä tarjoaa mahdollisuuden vuoropuheluun ja monisuuntaiseen viestin viemiseen sekä omaishoitajien tukimuotojen yhteiskehittämiseen.

Maakuntapäivän ohjelma ja ilmoittautumisohjeet 

Lue lisää omaishoidon maakuntapäivistä 2018