Omaishoidon kehittämistoimia tarvitaan hallitusohjelmaan

Omaishoito läpileikkaa hallitusneuvottelujen keskeisiä teemoja. Omaishoito liittyy muun muassa työelämän kehittämiseen sekä vanhuspalveluiden saatavuuden ja laadun varmistamiseen.

Työelämän kehittämisessä omaishoito on keskeisellä sijalla esimerkiksi perhevapaauudistuksessa, jossa ajattelua tulee laventaa lapsista kaikenikäisiin läheisiin, jotka tarvitsevat jatkuvasti läheisensä apua.

Työssäkäyvät omaishoitajat tarvitsevat työelämän joustoja, mikä edistäisi osaltaan työllisyysasteen nousua. Työssäkäyvistä 28 prosenttia auttaa läheistään, joka tarvitsee apua sairauden, vamman tai korkean iän takia (Työ ja terveys -kysely 2012). Tämä tarkoittaa noin 700 000 työssäkäyvää suomalaista.

”Työssäkäyvien omaishoitajien tukeminen tuottaa lisämotivaatiota työntekijälle. Kun työikäinen väestö vähenee, tarvitaan monipuolisia keinoja työssäkäynnin edellytysten lisäämiseen”, sanoo Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari-Minna Tervonen.

Ikääntyvän väestön hoivan tarpeeseen vastaavat suuressa määrin heidän työikäiset lapsensa tai näiden puolisot.

”Kun edistämme työn ja omaishoidon yhteensovittamista laaja-alaisella työmarkkinoiden eri osapuolten yhteisillä ratkaisuilla, luomme keinoja hoivan tarjontaan”, Tervonen toteaa.

Omaishoito sille kuuluvaan asemaan

Vanhuspalvelujen saatavuuden ja laadun ongelmat eivät ratkea ilman panostuksia omaishoidon kehittämiseen. Omaishoito täytyy nostaa sille kuuluvaan asemaan laitoshoidon ja ammattimaisen kotihoidon rinnalle, vaatii Omaishoitajaliitto.

Kansallisessa omaishoidon kehittämisohjelmassa vuonna 2014 esitettiin omaishoidon tuen saatavuutta yhdenvertaisesti kotikunnasta riippumatta. Omaishoidon tuki koostuu omaishoidon tuen palkkiosta ja tarvittavista palveluista omaishoitoperheille.

Omaishoidon merkityksestä kertoo, että yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. Suomessa arvioidaan olevan kaikkiaan noin 350 000 omaishoitotilannetta (Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma).

”Omaishoitajien työpanos myöhentää usein merkittävästikin laitoshoidon tarvetta, mutta kuormittaviin ja sitoviin omaishoitotilanteisiin tarvitaan riittävästi palveluita, eikä tuen saaminen saisi asettaa omaishoitajia epätasa-arvoiseen asemaan asuinpaikan mukaan. Liitto on jo pitkään esittänyt yhdenmukaisuutta omaishoidon tukeen”, Tervonen korostaa.

Suomeen neuvotellaan uutta hallitusohjelmaa pääministeriehdokas Antti Rinteen johdolla. Neuvotteluissa ovat mukana SDP, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP. Rinne on julkisuudessa kertonut, että uusi hallitus on tavoitteena saada kasaan toukokuun aikana.

Omaishoitajaliiton hallitusohjelmatavoitteet