”Omaishoidolla on väliä” -kuntavaalipaneelissa kuultiin puolueiden näkökulmia omaishoitoon

Omaishoidon kuntavaalipaneelin 3.3.2021 panelistit yhteiskuvassa.
Kuntavaalipanelistit yhteiskuvassa

Omaishoidolla on väliä -kuntavaalipaneelissa puhututti omaishoidon tulevaisuus, sadat tuhannet sopimuksen ulkopuolella olevat omaishoitajat, tukipalveluiden saatavuus sekä omaishoitajien toiveiden huomioiminen kuntien päätöksenteossa. 

Paneeliin osallistuivat eduskuntapuolueiden nimeäminä Hilkka Ahde (sd.), Cecilia Ehrnrooth (rkp.), Harry Harkimo (liik.), Hanna Holopainen (vihr.), Mikko Kinnunen (kesk.), Merja Kyllönen (vas.), Mia Laiho (kok.), Mari Rantanen (ps.) ja Sari Tanus (kd.) 

Panelistit korostivat, että omaishoidon kehittäminen on vietävä kunnissa ”juhlapuheista käytäntöön”. Omaishoito todettiin kunnille edulliseksi hoivan järjestämisen keinoksi, ja samanaikaisesti kuntien nykyiset resurssit omaishoidon tukemiseen riittämättömiksi 

Suurempia mielipide-eroja esiintyi puolueiden ratkaisuehdotuksissa. Keinoina omaishoidon kehittämiseksi esiteltiin esimerkiksi omaishoidon tuen Kela-siirtoa tai palvelusetelien ja henkilökohtaisen budjetoinnin etuja. Silti useampi panelisti korosti, että tärkeintä on omaishoitajan kohtaaminen ja hänen omien toiveidensa kuuleminen. 

Juontajana toiminut Ylen uutisankkuri Jussi-Pekka Rantanen kiihdytti katselijoita jopa ”omaishoitokapinaan”, jotta ymmärrystä omaishoitajien kokemista epäkohdista voitaisiin lisätä. Monen edustajan loppupuheenvuorossa korostuikin tiedon ja ymmärryksen merkitys, erityisesti tulevien kuntapäättäjien keskuudessa. 

Tallenne keskiviikkona 3.3. järjestetystä paneelista tulee myöhemmin katsottavaksi Omaishoitajaliiton verkkosivulle osoitteeseen omaishoitajat.fi/vaalit. 

Julkaistu 4.3.2021