Oivaltava-päivillä nousi esiin erilaiset omaishoitotilanteet

TEKSTI: JENNAMARIA LEHTOLA
KUVAT: KAISA PARVIAINEN JA JENNAMARIA LEHTOLA

Omaishoitajaliiton Oivaltava-päivillä 5.–6.6.2018 jaettiin tietoa sopimuksettomista omaishoitajista ja etsittiin keinoja heidän tavoittamiseen. Päivien aikana kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja ja näkökulmia sekä työstettiin työpajoissa yhdistysten sosiaalisen median viestintää. Ouluun oli kokoontuneena yli 50 paikallisyhdistysten työntekijää ja vapaaehtoista.

Sopimuksettomat omaishoitajat ovat usein palveluiden ulottumattomissa

Omaishoitajaliiton kehittämispäällikkö Merja Kaivolainen esitteli ilman sopimusta olevien omaishoitajien tilannetta Suomessa tilastojen ja tutkimuksen valossa. Suurin osa omaishoitajista on tällä hetkellä vailla virallista omaishoitosopimusta. Sopimuksettomuuden taustalla voi olla esimerkiksi tiedon puute, palvelujen hakemisen vaikeus, ongelmat omaishoidon ja työn yhdistämisessä tai se, että omaishoidon tuen kriteerit eivät täyty.

Avustusvalmistelija Anne Kukkonen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta (STEA) kävi esimerkkien avulla läpi eroja järjestöjen ja julkisen sektorin toiminnan välillä. Rajanveto ei aina ole yksiselitteistä, sillä järjestöjen tuottamat palvelut paitsi täydentävät lakisääteistä toimintaa, voivat olla myös ainoita laatuaan esimerkiksi haavoittuville kohderyhmille.

Laura Kalliomaa-Puha

Apulaisprofessori Laura Kalliomaa-Puha Tampereen yliopistosta avasi uuden sosiaalihuoltolain tuomia muutoksia sekä sitä, miten laki huomioi omaisia. Laissa pyritään kiinnittämään huomiota myös ilman virallista sopimusta omaistaan hoitavien jaksamiseen.

Omaishoitajien asemasta saadaan myöhemmin tänä vuonna lisää tietoa, sillä Kalliomaa-Puha on nimitetty selvityshenkilöksi tarkastelemaan työn ja omaishoidon yhteensovittamista. Omaishoitajaliitto onnittelee Kalliomaa-Puhaa nimityksestä!

Lopuksi Omaishoitajaliiton verkostosuunnittelija Jennamaria Lehtola esitteli tuloksia keväällä valmistuneesta gradustaan, jossa hän tutki, miten omaishoidosta ja omaishoitajan roolista julkisuudessa puhutaan.

Paikallisyhdistyksissä huomioidaan erilaiset omaishoitotilanteet

Tiina Silvonen

Omaistoiminnan ohjaaja Tiina Silvonen Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:stä kertoi mielenterveysomaisille suunnatun Ovet-valmennuksen® kehittämisestä sekä pilottikurssin onnistumisista ja haasteista. Valmennuksen sisältö onnistuttiin luomaan osallistujille kiinnostavaksi ja antoisaksi. Haasteet liittyivät käytännön järjestelyihin ja uuden oppimiseen.

Minna Hernberg

Omaistoiminnan ohjaaja Minna Hernberg Oulun seudun omaishoitajat ry:stä puolestaan esitteli, mitä etäomaishoiva on ja mitä erityispiirteitä siihen liittyy. Suurin osa etäomaishoitajista käy töissä ja huolehtii läheisestään viikonloppuisin, jolloin oma jaksaminen on koetuksella.

Tuulikki Hakala

Projektityöntekijä Tuulikki Hakala Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset Polli ry:stä avasi yhdistyksen maahanmuuttajatyötä. Monikulttuuriset perheet ovat hyvin monimuotoinen ryhmä, jolla on erilaisia tarpeita ja lähtökohtia. Käsitykset hoivasta vaihtelevat ja keskeistä on tarve saada ohjausta omalla äidinkielellä.

Työpajoissa työstettiin yhdistysten viestintää

Noora Jokinen NOON Kollektiivista antoi vinkkejä onnistuneen viestinnän toteuttamiseen. Työpajoissa pohdittiin konkreettisia keinoja ja kanavia tavoittaa sopimuksettomia omaishoitajia sekä työstettiin yhdistysten sosiaalisen median suunnitelmia.

Kiitos kaikille osallistujille onnistuneista päivistä!