Tiedote: Nuoret hoivaajat tarvitsevat tukea

Kouluterveyskyselyn 2019 analyysi kertoo, että nuorilla hoivaajilla on muita enemmän koulu-uupumusta, masennusoireilua, ahdistuneisuutta ja yksinäisyyttä.

Hoivatilanteessa olevien lasten ja nuorten tunnistaminen ja tukeminen on ensiarvoisen tärkeää.

THL:n hiljattain julkaisema Kouluterveyskyselyn 2019 analyysi kertoo, että hoivatilanteessa olevat nuoret olivat vähemmän tyytyväisiä elämäänsä kuin muut nuoret. Hoivatilanne ja siihen liittyvä kuormitus oli tytöillä poikia yleisempää, ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat hoivasivat lukiolaisia hieman useammin. Myös perheen heikko taloudellinen tilanne ja työssäkäynti oli yleisempää hoivavastuussa olevilla nuorilla.

Hoivavastuuta tarkasteltiin kysymällä ”Autatko tai hoidatko perheenjäsentäsi tai muuta läheistä ihmistä, jolla on esimerkiksi vakava sairaus, vamma tai joka on hyvin vanha?” Kyselystä saatiin ensimmäiset väestötason tiedot nuorten läheisilleen antamasta hoivasta Suomessa.

Kouluterveyskyselyyn 2019 vastanneista 8. ja 9. luokkien oppilaista sekä lukion ja ammattioppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 6 prosenttia hoivasi läheistään viikoittain tai päivittäin.  Vastaajia oli näissä ryhmissä noin 155 000, eli viikoittain tai päivittäin läheistään hoivaavien osuus oli yli 9 000 nuorta.

Suomen tilanne ei eroa länsimaista

Koordinaattori Malla Heino Omaishoitajaliiton Jangsterit-hankkeesta kertoo, ettei kouluterveyskyselyn tuloksissa ollut kansainvälisen tiedon valossa suuria yllätyksiä.

”Saadut tulokset viittaavat siihen, että emme Suomessa poikkea muiden kehittyneiden maiden 2–8 prosentista hoivan esiintyvyyden tai tilanteeseen liittyvien haasteiden suhteen”, Heino sanoo.

Heino kertoo, että nuoria hoivaajia koskeva kysymys lisättiin kouluterveyskyselyyn Omaishoitajaliiton aloitteesta. Hän toivoo, että tutkijat kiinnostuvat kouluterveyskyselyn tulosten myötä aiheesta ja tiedon pohjalta saadaan kehitettyä nuorten hoivaajien ja omaishoitoperheiden tukea niin julkisissa palveluissa kuin järjestöissä.

Tulosten analyysi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sähköisessä julkaisussa: Nenonen T, Heino M, Hedman L, Klemetti R (2020) Lapset ja nuoret perheenjäsenten hoivaajina. Kouluterveyskyselyn 2019 tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 24/2020.

Kouluterveyskyselyn tulokset THL:n verkkosivuilla

 

Lisätiedot

Malla Heino, koordinaattori, Jangsterit – nuoret hoivaajat meillä ja muualla -hanke, puh. 020 7806 518, malla.heino@omaishoitajat.fi

Omaishoitajaliiton vuonna 2016 käynnistyneen Jangsterit – nuoret hoivaajat meillä ja muualla -hankkeen tavoitteena on kansainvälisten kokemusten ja yhteistyön pohjalta tunnistaa ja tavoittaa perheessään hoivatilanteessa olevia alle 18-vuotiaita Suomessa, tehdä alustava selvitys heidän tarpeistaan ja aloittaa tukitoiminnan kehittäminen. www.omaishoitajat.fi/jangsterit

Tiedote on julkaistu STT Infossa

 

Julkaistu 27.10.2020