Neuvottelukunta otti kantaa järjestöjen toimintaedellytysten puolesta

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE haluaa eduskuntavaalien alla korostaa demokratian ja vapaan kansalaisyhteiskunnan tärkeää roolia ja herättää keskustelua niiden turvaamisesta tulevaisuudessa. KANE esittää kannanotossaan seuraavalle hallituskaudelle neljä tavoitetta, joilla hallituksen tulisi edistää elinvoimaista ja autonomista kansalaistoimintaa sekä vahvistaa osallisuutta.

KANEn tavoitteena on, että järjestöjen toimintaedellytyksiä vahvistetaan mm. siten, että avustuskäytännöt tukevat pitkäjänteistä toimintaa. Monipuoliset toimintamahdollisuudet tulee turvata myös sote-uudistuksen jälkeen. KANE pitää myös tärkeänä, että järjestöjä kuullaan päätösten valmistelussa ja päätösten vaikutuksia arvioidaan järjestötoiminnan kannalta. Lisäksi KANE kannustaa poistamaan eriarvoisuutta lisäämällä kansalaisten mahdollisuuksia osallistua järjestötoimintaan.

Lue tiedote ja koko kannanotto oikeusministeriön sivuilta KANE: Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä vahvistettava.

Oikeusministeriön yhteydessä toimiva kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE edistää hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta sekä kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä.