Monet kasvot -viestintäkampanja avaa omaishoidon moninaisuutta

Viestintäkampanjalla www.monetkasvot.fi Suomen omaishoidon verkosto nostaa omaishoidon ja omaishoitajien monimuotoisuutta esiin kuvien ja elämäntarinoiden kautta. Omaishoitajissa on kaiken ikäisiä, erilaisissa elämänvaiheissa ja erilaisista taustoista tulevia ihmisiä, naisia ja miehiä, jopa nuoria ja lapsia. He hoitavat vanhempaansa, lastaan, puolisoaan tai muuta omaistaan tai läheistään. He käyvät usein myös kodin ulkopuolella työssä, ja erilaiset asiat ja harrastukset antavat heille voimia arkeen. Heidän elämäntilanteensa ja tuen tarpeensa vaihtelevat, eivätkä kaikki edes tunnista itseään omaishoitajiksi. Heille kampanja antaa kasvot.

Suomessa on 350 000 ihmistä, jotka ovat omaistensa ja läheistensä pääasiallisia auttajia, omaishoitajia.

Suomen omaishoidon verkosto määrittelee omaishoitajaksi henkilön, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.

Omaishoidon moninaisuus on esillä myös paneelikeskustelussa SuomiAreenalla Porissa 11.7.2017 kello 10–11.15 kauppakeskus Puuvillassa, Siltapuistokatu 14. Teemasta keskustelevat Baba Lybeckin johdolla perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko, Omaishoitajaliiton puheenjohtaja Anneli Kiljunen, kokemusasiantuntija Kirsi Hokkila, tutkija Jari Pirhonen sekä Orionin toimitusjohtaja Timo Lappalainen.

Lisätietoja

Marja Tuomi, toiminnanjohtaja, Omaishoitajaliitto, puh. 050 367 3443 (6.–12.7.)

Malla Heino, koordinaattori, Omaishoitajaliitto, puh. 0400 126 575 (10.– 11.7.)

Sisko Aalto, puheenjohtaja, Suomen omaishoidon verkosto, puh. 0400 815 518 (6.–11.7.)

Suomen omaishoidon verkosto on viidentoista valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan järjestön yhdyselin, jota Omaishoitajaliitto koordinoi. Verkoston toiminta-ajatuksena on edistää omaishoidon kehittämistä ja yhteistyötä omaishoidon parhaaksi. Suomen omaishoidon verkoston jäsenjärjestöt 2017:Aivoliitto ry, Autismi- ja Aspergerliitto ry, Folkhälsans Förbund rf, Ikäinstituutin säätiö sr, Invalidiliitto ry, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry, Muistiliitto ry, Munuais- ja maksaliitto ry, Omaisena edelleen ry, Omaishoitajaliitto, Suomen Parkinson-liitto ry, Suomen Punainen Risti, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry

www.omaishoidonverkosto.fi

Monet kasvot -viestintäkampanjan lehdistötiedote 6.7.2017 (PDF)