Maakuntien tueksi järjestämisen käsikirja – ensimmäinen versio julkaistu

Sosiaali- ja terveysministeriön ja  valtiovarainministeriön uutinen 29.6.2017

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tueksi on laadittu järjestämisen käsikirja. Käsikirja on apuväline maakunnan järjestämistehtävien ja hallinnon organisointiin.

Käsikirjan ensimmäinen versio on julkaistu alueuudistus.fi-sivustolla. Sen tavoitteena on selkiyttää järjestämisen kokonaisuuteen liittyvät konkreettiset tehtävät. Tässä vaiheessa käsikirjassa painottuvat asiakas- ja asukasnäkökulma, sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen liittyvät kysymykset sekä arviointi ja valvonta. Seuraavaan versioon tulevat näkyviin myös muut monialaisen maakunnan järjestämisen tehtävät.

Käsikirjasta toivotaan palautetta

Käsikirjan sisältöjä täydennetään kesän aikana ja seuraava versio julkaistaan elo-syyskuun vaihteessa. Käsikirjasta toivotaan palautetta, jotta sitä voidaan kehittää vastaamaan paremmin maakuntien valmistelijoiden toiveita.

Palautetta voi lähettää tämän lomakkeen kautta. Löydät palaute-linkin myös käsikirjan sivuilta.

Käsikirjaa on valmisteltu tähän asti sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Valmisteluun ovat osallistuneet myös valtiovarainministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö, maakuntien valmistelijat, Sitra, Kuntaliitto sekä ministeriöiden alaiset laitokset. Jatkossa sisältöjä valmistellaan entistäkin laaja-alaisemmin.

Käsikirja julkaistaan ruotsiksi niin pian kuin mahdollista.

Linkit

Järjestämisen käsikirja (alueuudistus.fi)

Palautelomake

Lisätietoja

lääkintöneuvos Tuija Kumpulainen, STM, p. 0295 163 280, etunimi.sukunimi@stm.fi
sote-uudistuksen muutosjohtaja Sinikka Salo, STM,
p. 0295 163 723, etunimi.sukunimi@stm.fi
maakuntauudistuksen muutosjohtaja Pauli Harju, VM,
p. 0295 530 549, etunimi.sukunimi@vm.fi