Vaihtoehtoiskustannukset

Omaishoito on moninkertaisesti edullisempaa kuin vastaavantasoinen hoito jollain muulla tavalla. Esimerkiksi  tehostettu palveluasuminen on yli viisi kertaa kalliimpaa kuin omaishoito, kun otetaan huomioon omaishoidon keskimääräinen palkkio ja kolme vapaapäivää tehostetussa palveluasumisessa hoidettavan henkilön omaishoitajan vapaan aikana.