Omaishoidon maakuntapäivät

Omaishoitajaliitto järjestää vuonna 2020 Omaishoidon maakuntapäiviä eri puolilla Suomea.

Tavoitteena on edistää paikallisten omaishoidon järjestöjen ja sidosryhmien sekä maakunnan sote-toimijoiden yhteistoimintaa ja vuoropuhelua, jotta omaishoitajien tarpeisiin vastataan asiakaslähtöisesti ja tarpeen mukaisesti. Maakuntapäivillä korostuvat vaikuttamistoiminta ja verkostotyö. Maakuntapäivän keskeisenä tavoitteena on myös ennakkoon vaikuttaa sote-rakenteisiin. Osallistuminen ei ole sidottu omassa maakunnassa järjestettävään päivään, vaan mukaan voi tulla maakuntarajojen yli. Näin eri maakunnissa kehitetyt ideat ja hyvät mallit leviävät ja niitä hyödynnetään.

Avoimena tilaisuutena maakuntapäivä tuo omaishoidon kehittämistä lähelle alan kaikkia toimijoita ja omaishoitoperheitä. Mukaan tuleville toimijoille tarjotaan mahdollisuutta esitellä toimintaansa esittelypöydillä.

Maakuntapäivien ajankohdat 2020
  1. Etelä- ja Pohjois-Savo, Mikkeli 18.3.2020, siirtyy viikolle 48 marraskuuhun koronaepidemian vuoksi
  2. Keski-Suomi, Jyväskylä 15.4.2020, siirtyy myöhempään ajankohtaan koronaepidemian vuoksi
  3. Pohjanmaa, Vaasa 1.10.2020 osallistuminen myös etänä verkossa
  4. Kymenlaakso ja Etelä-Karjala, 18.11.2020

Aiempina vuosina järjestettyjen maakuntapäivien esitykset voi katsoa seminaarimateriaaleista.

Lisätietoja www.omaishoitajat.fi/tapahtumat ja liiton aluevastaavat: www.omaishoitajat.fi/yhteystiedot

 

Päivitetty 20.3.2020