Kansallinen ja alueellinen vaikuttaminen

Vaikuttaminen ja edunvalvonta ovat Omaishoitajaliiton perustehtäviä. Visiomme mukaan omaishoito koskettaa jokaista ja vaikuttaa kaikilla yhteiskunnan alueilla. Vaikuttamistyön linjaukset on määritelty strategian mukaisessa edunvalvontaohjelmassa.

Vaikuttamistoiminnan avulla lisätään ja levitetään omaishoitoa koskevaa tietoa. Tietoa välitetään mm. kunnanvaltuutetuille, kansanedustajille, ministeriöiden työryhmille sekä muille omaishoidon kehittämiseen ja päätöksentekoon osallistuville.

Vaikuttaminen kansallisella tasolla

Kansallisella tasolla vaikuttamistyön tavoitteena on mm. omaishoitoon liittyvään lainsäädäntöön vaikuttaminen ja järjestölähtöisen toiminnan tukemisen turvaaminen. Liitto antaa lausuntoja ja kannanottoja omaishoitajien aseman parantamiseksi.

Maakuntapäivät omaishoidon parissa työskenteleville

Liiton aluetyö järjestää vuosina 2018 ja 2019 eri puolilla Suomea Omaishoidon maakuntapäiviä, joihin kutsutaan maakunnan sote-uudistuksessa mukana olevia työntekijöitä sekä Suomen omaishoidon verkoston jäsenjärjestöjen ja liiton paikallisyhdistysten toimijoita, muita omaishoidon parissa työskenteleviä, omaishoitajia sekä omaishoidosta kiinnostuneita.

Lisätietoja ja päivämäärät www.omaishoitajat.fi/omaishoidon-maakuntapaivat

Eduskunnan omaishoidon tukiryhmä

Omaishoidon tukiryhmä eduskunnassa on perustettu vuonna 2016. Tukiryhmä on avoin kaikille kansanedustajille ja kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa.

Omaishoidon tukiryhmään eduskuntakaudella 2015-2019 kuuluivat:

  • Krista Mikkonen, Vihreät
  • Anne Louhelainen, Sininen tulevaisuus
  • Sari Essayah, Kristillisdemokraatit
  • Sari Tanus, Kristillisdemokraatit (tukiryhmän varapuheenjohtaja)
  • Katja Hänninen, Vasemmistoliitto
  • Anneli Kiljunen, SDP (tukiryhmän puheenjohtaja)
  • Juha Pylväs, Keskusta
  • Sari Sarkomaa, Kokoomus

Liitto on aktiivinen ryhmän kokoamisessa kuluvalle eduskuntakaudelle.

Neuvottelukunnat ja työryhmät

Liiton edustaja on mukana seuraavissa neuvottelukunnissa ja työryhmissä

Vaikuttaminen alueellisella tasolla

Aluetasolla vaikuttamistoiminnassa seurataan paikallisen päätöksenteon valmistelua ja pyritään estämään omaishoitoa heikentävät suunnitelmat. Liiton edustajia on mukana useissa alueellisissa sosiaali- ja terveysalan työryhmissä ja verkostoissa.

Alueellista vaikuttamistyötä tehdään yhdessä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa.