Kansallinen ja alueellinen vaikuttaminen

Vaikuttaminen ja edunvalvonta ovat Omaishoitajaliiton perustehtäviä. Visiomme mukaan omaishoito koskettaa jokaista ja vaikuttaa kaikilla yhteiskunnan alueilla.

Vaikuttamistoiminnan avulla lisätään ja levitetään omaishoitoa koskevaa tietoa ja edistetään omaishoitajien oikeuksien toteutumista. Tietoa saavat mm. kunnanvaltuutetut, hyvinvointialuetoimijat, kansanedustajat, ministeriöiden työryhmät. Tietoa välitetään laajasti omaishoidon kehittämiseen ja päätöksentekoon osallistuville henkilöille.

Vaikuttaminen kansallisella tasolla

Kansallisella tasolla vaikuttamistyön tavoitteena on mm. omaishoitoon liittyvään lainsäädäntöön vaikuttaminen ja jäsenyhdistysten toiminnan turvaaminen. Liitto antaa lausuntoja ja kannanottoja omaishoitajien aseman parantamiseksi.

Koulutuksia omaishoidon parissa työskenteleville

Liitto järjestää koulutuksia  ja tapahtumia eri puolilla Suomea ja/tai  verkossa

  • jäsenyhdistysten toimijoille – vapaaehtoisille ja työntekijöille
  • omaishoitajille
  • kuntien ja hyvinvointialueiden päättäjille ja viranhaltijoille
  • Suomen omaishoidon verkoston jäsenjärjestöjen toimijoille
  • muille omaishoidon parissa työskenteleville ja omaishoidon teemasta kiinnostuneille

Lisätietoja https://omaishoitajat.fi/tapahtumat/

Eduskunnan omaishoidon tukiryhmä

Omaishoidon tukiryhmä eduskunnassa on perustettu vuonna 2016. Tukiryhmä on avoin kaikille kansanedustajille ja kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa.

Omaishoidon tukiryhmään kuuluvat:

Anneli Kiljunen (sd.) puheenjohtaja
Mikko Kinnunen (kesk.)
Noora Koponen (vihr.)
Merja Kyllönen (vas.)
Mia Laiho (kok.)
Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.)
Mari Rantanen (ps.) varapuheenjohtaja
Veronica Rehn-Kivi (r.)
Päivi Räsänen (kd.)

Neuvottelukunnat ja työryhmät

Liiton edustaja on mukana seuraavissa neuvottelukunnissa

Vaikuttaminen alueellisesti ja paikallisesti

Liitto seuraa hyvinvointialueiden ja kuntien päätöksenteon valmistelua sekä tuo esiin omaishoitajien tuen tarpeita ja päätösten vaikutuksia omaishoitotilanteisiin. Liiton ja omaishoitajayhdistysten edustajia on mukana useissa alueellisissa ja paikallisissa sosiaali- ja terveysalan työryhmissä ja verkostoissa. Liitto vaikuttaa alueilla yhdessä paikallisten yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Hyvinvointialueilla vaikuttaminen

Omaishoidon tuki sekä muut sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle vuoden 2023 alusta. Omaishoitajaliitto pitää tärkeänä, että jokaiselle alueelle luodaan selkeä omaishoitostrategia, jolla omaishoitajien asemaa parannetaan. Strategian tulee huomioida alueen omaishoidon kokonaistilanne, tuen ja palveluiden tarpeet sekä kehittämiskohteet. Hyvinvointialueille tarvitaan osaamiskeskuksia, joissa tietoa ja palveluita saa yhdeltä luukulta. Omaishoitajayhdistykset tulee ottaa mukaan kehitystyöhön. 

Lisätietoa Hyvinvointialueilla vaikuttaminen -sivuilla.

Päivitetty 15.3.2022