Kansallinen ja alueellinen vaikuttaminen

Vaikuttaminen ja edunvalvonta ovat Omaishoitajaliiton perustehtäviä. Visiomme mukaan omaishoito koskettaa jokaista ja vaikuttaa kaikilla yhteiskunnan alueilla. Vaikuttamistyön linjaukset on määritelty strategian mukaisessa edunvalvontaohjelmassa.

Vaikuttamistoiminnan avulla lisätään ja levitetään omaishoitoa koskevaa tietoa. Tietoa välitetään mm. kunnanvaltuutetuille, kansanedustajille, ministeriöiden työryhmille sekä muille omaishoidon kehittämiseen ja päätöksentekoon osallistuville.

Vaikuttaminen kansallisella tasolla

Kansallisella tasolla vaikuttamistyön tavoitteena on mm. omaishoitoon liittyvään lainsäädäntöön vaikuttaminen ja järjestölähtöisen toiminnan tukemisen turvaaminen. Liitto antaa lausuntoja ja kannanottoja omaishoitajien aseman parantamiseksi.

Maakuntapäivät omaishoidon parissa työskenteleville

Liiton aluetyö järjestää vuosina 2018-2020 eri puolilla Suomea Omaishoidon maakuntapäiviä, joihin kutsutaan maakunnan sote-uudistuksessa mukana olevia työntekijöitä sekä Suomen omaishoidon verkoston jäsenjärjestöjen ja liiton jäsenyhdistysten toimijoita, muita omaishoidon parissa työskenteleviä, omaishoitajia sekä omaishoidosta kiinnostuneita.

Lisätietoja ja päivämäärät www.omaishoitajat.fi/omaishoidon-maakuntapaivat

Eduskunnan omaishoidon tukiryhmä

Omaishoidon tukiryhmä eduskunnassa on perustettu vuonna 2016. Tukiryhmä on avoin kaikille kansanedustajille ja kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa.

Omaishoidon tukiryhmään eduskuntakaudella 2019-2023 kuuluvat:

Anneli Kiljunen (sd.) puheenjohtaja 2019-2021
Mikko Kinnunen (kesk.)
Noora Koponen (vihr.)
Merja Kyllönen (vas.)
Mia Laiho (kok.)
Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.)
Mari Rantanen (ps.) varapuheenjohtaja
Veronica Rehn-Kivi (r.)
Päivi Räsänen (kd.)

Neuvottelukunnat ja työryhmät

Liiton edustaja on mukana seuraavissa neuvottelukunnissa ja työryhmissä

Vaikuttaminen alueellisesti ja paikallisesti

Liitto seuraa alueellisen ja paikallisen päätöksenteon valmistelua ja tuo esiin omaishoitajien tuen tarpeita ja päätösten vaikutuksia omaishoitotilanteisiin. Liiton ja omaishoitajayhdistysten edustajia on mukana useissa alueellisissa ja paikallisissa sosiaali- ja terveysalan työryhmissä ja verkostoissa. Liitto vaikuttaa alueilla yhdessä paikallisten yhteistyökumppaneidemme kanssa.

 

Päivitetty 22.9.2020