Kannanotot ja lausunnot

2019

Omaishoitajaliiton lausunto ylivelkaantumisesta eduskunnan oikeusasiamiehelle 27.5.2019

Omaishoitajaliiton kevätkokouksen 24.4.2019 kannanotto Omaishoito on keskeinen hoivamuoto – hallitusohjelmaan tarvitaan toimenpiteitä.

Omaishoitajaliiton lausunto hallituksen esityksestä vammaispalvelulaiksi (HE 159/2018 vp) sekä laeiksi sosiaalihuoltolain ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 13 §:n muuttamisesta.

2018

Omaishoitajaliiton kirjelmä 29.10.2018 koskien viranomaisten järjestämiä taksikuljetuksia vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille.

Omaishoitajaliiton ja Hiiden seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n kannanotto 1.10.2018 omaishoitoon kohdistuviin toimenpiteisiin Lohjalla.

Omaishoitajaliiton, Lasten omaishoitajat ry:n, Hyvinkään Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n ja Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n yhteinen kannanotto 24.9.2018 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallitukselle esitetetyistä omaishoidon tuen uusista kriteereistä.

Omaishoitajaliiton lausunto 14.9. hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksulaiksi. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 29.6.2018.

Omaishoitajaliiton lausunto 6.9.2018 uuden asiakas- ja potilaslain luonnoksesta. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 6.7.2018.

Omaishoitajaliiton lausunto asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia koskevista asiakirjamalleista, sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 15.5.2018. Lausuntopyyntö: STM 091:00/2017, STM/3421/2017. Kommentoitavien malliasiakirjojen luonnokset: https://alueuudistus.fi/hallintopaatos-ja-sopimus.

Omaishoitajaliiton lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle valinnanvapauslainsäädännöstä, asiantuntijakuuleminen 17.5.2018
Hallituksen esitys: HE 16/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Suomalaisten ja eurooppalaisten järjestöjen kirje pääministeri Juha Sipilälle: Kansalaisten osallisuus mielenterveys- ja omaistyössä ministerikokouksen teemaksi Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella 2019. 20.3.2018.

2017

Nostoja liiton lausunnosta valinnanvapauslakiesitykseen 14.12.2017

OTL, VTT Yrjö Mattilan lausunto Oulun seudun omaishoitajat ry:lle omaishoitajan vastuusta 27.11.2017

Omaishoitajaliiton lausunto Lakiin vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 7.9.2017
ja
Tiivistelmä Omaishoitajaliiton lausunnosta Lakiin vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista 7.9.2017

Omaishoitajaliiton lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle valinnanvapauslainsäädännöstä 24.5.2017

Omaishoitajaliiton kannanotto kuntoutuksen uudistamisen komitealle 9.5.2017

Omaishoitajaliiton kannanotto 21.3.2017 : Kriteerien yhdenmukaistaminen ei saa heikentää omaishoitajien asemaa