Kannanotot ja lausunnot

2022

8.9.2022 Omaishoitajaliiton lausunto valtioneuvoston Ikäohjelmaa koskevasta valtioneuvoston periaatepäätöksestä. Omaishoitajaliiton lausunto VN/17850/2022. Linkki lausuntopalvelun sivulle.

6.4.2022 Omaishoitajaliiton ja Pirkanmaan alueen omaishoitajayhdistysten kannanotto toimeksiantosopimuksella järjestettävien omaishoitajien lakisääteisten vapaiden asiakasmaksuista siirryttäessä hyvinvointialueelle. Lue kannanotto.

1.4.2022 Omaishoitajaliiton lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi. Hallituksen esitys eduskunnalle.

17.3.2022 Omaishoitajaliiton ja Suur-Kouvolan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n kannanotto Kymenlaakson omaishoitajien tilanteesta: Lue kannanotto

16.2.2022 Omaishoitajaliiton lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi. Hallituksen esitys eduskunnalle (HE 231/2021).

Vuoden 2021 lausunnot ja kannanotot

15.11.2021 Kannanotto: Yli 16-vuotiaan henkilön omaishoitajan ansionmenetyksen korvaaminen tartuntatautilain mukaisen karanteenin tai eristyksen aikana

9.11.2021 Omaishoitajaliiton lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022 (HE 146/2021).

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022.

22.10.2021 Omaishoitajaliiton lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 129/2021). Asiantuntijakuulemisessa liiton esittämät diat: Perhevapaauudistus ja omaishoito

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

11.10.2021 Omaishoitajien työttömyysturvasta muutostarpeet 21.9.2021 Omaishoitajaliitto tapasi työ- ja elinkeinoministeri Tuula Haataisen syyskuussa.

15.9.2021 Omaishoitajaliiton ja kahden muun järjestön aloite Kainuun sosiaali- ja tarveydenhuollon kuntayhtymän hallitukselle kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden henkilöiden omaishoidon järjestämisestä.

31.8.2021 Omaishoitajaliiton lausunto koskien kuluttajansuojan Omnibus-direktiivin täytäntöönpanoa sekä puhelin- ja kotimyyntisääntelyn tiukentamista (OM082:00/2020)

Lisätiedot www.lausuntopalvelut.fi-sivustolla

25.8.2021  Omaishoitajaliiton lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta (VN/13519/2021)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

26.3.2021 Omaishoitajaliiton lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (VN/9732/2019)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

3.3.2021 Omaishoitajaliiton lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

4.2.2021 Omaishoitajaliiton lausunto koskien ehdotusta hallituksen esitykseksi eduskunnalle arpajaislain ja eräiden siihen liittyen lakien muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Vuoden 2020 lausunnot ja kannanotot

4.11.2020 Omaishoitajaliiton lausunto hallituksen esitysluonnokseen työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta

14.10.2020 Omaishoitajaliiton lausunto eduskunnan kunta- ja terveysjaostolle liittyen hallituksen esitykseen valtion vuoden 2021 talousarviosta

 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

21.9.2020 Omaishoitajaliiton lausunto esitysluonnokseen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot www.lausuntopalvelut.fi-sivustolla

17.9.2020 Omaishoitajaliiton ja viiden muun järjestön yhteinen kannanotto omaishoidon lapsiperheiden tukemisesta Helsingissä

7.8.2020 Omaishoitajaliiton lausunto Iäkkäiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamiseen

Lisätiedot www.lausuntopalvelu.fi-sivustolla

25.6.2020 Omaishoitajaliiton lausunto iäkkäiden laatusuosituksesta 2020–2023

Lisätiedot www.lausuntopalvelu.fi-sivustolla

17.6.2020 Omaishoitajaliiton lausunto Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraporttiin

Lisätiedot www.lausuntopalvelu.fi-sivustolla

15.6.2020 Omaishoitajaliiton lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle liittyen lakiesitykseen perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Sivistysvaliokunnan mietintö lakiesitykseen 16.6.

1.6.2020 Omaishoitajaliiton lausunto hallituksen esitysluonnokseen tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Lakiesityksen luonnos ja lausunnot www.lausuntopalvelu.fi-sivustolla

5.5.2020 Omaishoitajaliiton lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle liittyen valtioneuvoston selontekoon julkisen talouden suunnitelmasta

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021–2024
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto selonteosta 12.5.2020
Omaishoitajaliiton uutinen aiheesta 13.5.2020

20.4.2020 Omaishoitajaliiton lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle liittyen hallituksen lakiesitykseen koronavirusepidemian vuoksi palkatta työstä poissa olevalle maksettavasta tuesta

Lakiesitys koronavirusepidemian vuoksi palkatta työstä poissa olevalle maksettavasta väliaikaisesta tuesta
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö lakiesityksestä 21.4.2020

11.3.2020 Omaishoitajaliiton lausunto hallituksen esitysluonnokseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain muuttamisesta

Vuoden 2019 lausunnot ja kannanotot

29.11.2019 Omaishoitajaliiton kannanotto perhe-eläkeuudistukseen

28.10.2019 Omaishoitajaliiton lausunto Mielenterveysstrategian luonnoksesta

24.10.2019 Omaishoitajaliiton lausunto hallituksen esitykseen valtion talousarvioksi vuodelle 2020 sekä valtioneuvoston selontekoon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023

9.10.2019 Omaishoitajaliiton syyskokouksen kannanotto Työikäiset omaishoitajat näkyviin sote-ja sotu-uudistuksissa

13.9.2019 Omaishoitajaliiton lausunto, joka koskee YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta (ICESCR); Suomen seitsemännen määräaikaisraportin laatimista

3.9.2019 Omaishoitajaliiton lausunto aiheesta Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja ja Suomen viidennentoista määräaikaisraportin laatiminen

27.5.2019 Omaishoitajaliiton lausunto ylivelkaantumisesta eduskunnan oikeusasiamiehelle

24.4.2019 Omaishoitajaliiton kevätkokouksen kannanotto Omaishoito on keskeinen hoivamuoto – hallitusohjelmaan tarvitaan toimenpiteitä.

Omaishoitajaliiton lausunto hallituksen esityksestä vammaispalvelulaiksi (HE 159/2018 vp) sekä laeiksi sosiaalihuoltolain ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 13 §:n muuttamisesta.

Vuoden 2018 lausunnot ja kannanotot

29.10.2018 Omaishoitajaliiton kirjelmä koskien viranomaisten järjestämiä taksikuljetuksia vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille.

1.10.2018 Omaishoitajaliiton ja Hiiden seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n kannanotto omaishoitoon kohdistuviin toimenpiteisiin Lohjalla.

24.9.2018 Omaishoitajaliiton, Lasten omaishoitajat ry:n, Hyvinkään Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n ja Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n yhteinen kannanotto Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallitukselle esitetetyistä omaishoidon tuen uusista kriteereistä.

14.9.2018 Omaishoitajaliiton lausunto hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksulaiksi. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 29.6.2018

6.9.2018 Omaishoitajaliiton lausunto uuden asiakas- ja potilaslain luonnoksesta. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 6.7.2018.

15.5.2018 Omaishoitajaliiton lausunto asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia koskevista asiakirjamalleista, sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö. Lausuntopyyntö: STM 091:00/2017, STM/3421/2017. Kommentoitavien malliasiakirjojen luonnokset: https://alueuudistus.fi/hallintopaatos-ja-sopimus.

17.5.2018 Omaishoitajaliiton lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle valinnanvapauslainsäädännöstä, asiantuntijakuuleminen.
Hallituksen esitys: HE 16/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Suomalaisten ja eurooppalaisten järjestöjen kirje pääministeri Juha Sipilälle: Kansalaisten osallisuus mielenterveys- ja omaistyössä ministerikokouksen teemaksi Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella 2019. 20.3.2018.