Medialle

Omaishoitajaliiton työntekijät ovat käytettävissä haastatteluihin ja omaishoitotiedon antamiseen. Kun etsit omaishoitotietoa tai asiantuntijaa Omaishoitajaliitosta, ole yhteydessä viestintäpäällikkö Tiina Kokkoon, puh. 020 7806 566 tai tiina.kokko@omaishoitajat.fi

Jos etsit haastateltavaksi omaishoitajaa, ole yhteydessä Omaishoitajaliiton paikallisyhdistyksiin. Yhdistykset ja niiden yhteystiedot:
www.omaishoitajat.fi/paikallisyhdistykset

Tietoa omaishoidosta ja omaishoitajista

Mitä on omaishoito?

Tietoa omaishoidon tuesta

Omaishoidon tuki pähkinänkuoressa
  • Sitovaa ja vaativaa hoitotyötä hoidettavan kotona tekevällä henkilöllä on mahdollisuus saada omaishoidon tukea.
  • Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää määrärahojensa rajoissa.
  • Tukea haetaan hoidettavan kunnan sosiaalitoimistosta.
  • Tuen myöntämisen perusteena on ainoastaan hoitotyön sitovuus ja vaativuus.
  • Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluu hoitopalkkion lisäksi palvelut.
  • Omaishoidon tuesta tehdään toimeksiantosopimus kunnan ja omaishoitajan välille.
  • Omaishoitosopimukseen liittyy aina hoito- ja palvelusuunnitelma.
  • Omaishoitajalla on oikeus lakisääteisiin vapaisiin.
  • Omaishoitajalle kertyy pääsääntöisesti eläkettä.

Tarinoita ja videoita omaishoidosta